Prohlášení zodpovědnosti

adaline.cz je portál přinášející informace a zajímavosti o zdravé výživě, sportu a aktivním způsobu života. Pro pestrost uvádíme názory, pohledy a zkušenosti nejrůznějších autorů na otázky zdravého životního stylu.

Všechny materiály umístěné na portálu adaline.cz jsou pouze informační a zábavné povahy. Pokud jde o jejich případné využití, nejsme oprávněni a neposkytujeme žádné záruky.

Využití informací zveřejněných na našich stránkách je tedy věcí vlastního uvážení a vlastní odpovědnosti každého návštěvníka.

ProKondici.cz nenese žádnou odpovědnost za vaše zdraví, za váš fyzický a psychický stav, ani za vaše osobní rozhodnutí týkající se vašeho zdraví a životního stylu.

Žádná z informací zveřejněných na portálu ProKondici.cz není lékařským doporučením či konzultací ani jiným způsobem provádění zdravotnické či jakékoli jiné odborné praxe.

K řešení konkrétních otázek týkajících se vašeho zdraví, fyzického stavu a životního stylu doporučujeme vždycky se obrátit na svého lékaře, případně jiné odborníky v konkrétních oblastech. Vyhnete se tak případným nežádoucím komplikacím při neodborné aplikaci některého z poznatků nebo informací zveřejněných na našem portálu pro zajímavost a inspiraci.

Facebook Adaline.cz