10 zvyklostí ženy, která si váží sama sebe

Lidská psychika znamená subjektivní vnímání objektivní reality.

Nikdo nevidí svět objektivně — ani pesimista, ani optimista, ale ani realista.

Každý vidí pouze tu část, kterou je schopen vidět. To je fakt.

«Vidět» znamená vnímat prostřednictvím mysli, těla a emocí.

Vidět svět a smýšlet o něm, o lidech i o sobě samotných je možné také takovým způsobem, aby se život díky našim myšlenkám stával pro nás lepším.

Sebeúcta je základem šťastného života. Žena, která si sama sebe váží, umí ochránit své hodnoty, dokáže oželet, co jí neprospívá, co jí ubližuje a co jí neslouží. Neváhá se žádostí o pomoc. Je sama sobě zdrojem štěstí a lásky. Žije bez výčitek a s úsměvem na rtech. Tento postoj, naplněný sebeúctou a láskou k sobě samotné, zásadně ovlivňuje veškerý její osobní i pracovní život, vztahy k lidem i každodenní náladu.

Žena, která se má ráda a váží si sama sebe, má s vysokou pravděpodobností tyto mentální návyky:

1. Uvědomění ve většině životních okamžiků. Jistě jste si všimla, že se stává, že někdy den uletí a člověk si ho vlastně ani nepamatuje. Neví, jak uběhl.

Během takového dne jako by vás řídil autopilot. Kdyby vás někdo za týden požádal, abyste mu o tom dni něco řekla, jen těžko si z něj něco vybavíte.

Žena, která si váží sama sebe a cítí k sobě lásku, prožívá svůj život uvědoměle – utváří ho vědomě, nikoli jako by napůl spala. Přijímá přítomný okamžik – a pak jedná.

Při uvědomělém přístupu k životu jen těžko někdo může prohlásit: «Všechno bylo úplně nej a potom najednou, z ničeho nic… prásk!» Žádné «z ničeho nic» ve svém přístupu k životu neuznává. Každou minutu svého života skutečně prožívá.

Uvědomělé prožívání život zvýrazňuje.

Jestliže si sama sebe vážíte, žijte uvědoměle!

2. Klid a moudrost při rozhodování. Všude se můžeme dočíst nebo si poslechnout, že ženy jsou bytosti především emotivní a emocemi ovládané. To je zastaralý předsudek, stejně jako názor, že ženy jsou neiniciativní a nebojovné bytosti.

Žena, která si sama sebe váží a má se ráda, přijímá rozhodnutí střízlivě a moudře, nikoli pouze na základě emocí. Její rozhodnutí v nejrůznějších životních oblastech jsou v souladu s jejími hodnotami a cíli. Přítomnost emocí v jejím rozhodování zaručuje, že její rozhodnutí nijak nenaruší ekologii jejího života a života blízkých lidí.

Jestliže si ceníte sama sebe a milujete se, buďte při rozhodování klidná a «vidoucí».

3. Má jasno o svých hodnotách a okruh svých blízkých si vybírá v souladu s nimi.

Lidé kolem nás, ať se tomu protivíme jak chceme, na nás působí a ovlivňují také způsob, kterým uvažujeme. Jejich působení je daleko silnější, než se domníváme. Při déledobém styku začínáme chování a postoje lidí svého okruhu postupně sdílet, začínáme se jim podobat. Špatně zvolený okruh lidí nás může velmi poškodit, táhnout nás dolů a bránit našemu vývoji.

Pokud si vážíte a milujete sama sebe, přemýšlíte nad tím, s kým se pravidelně stýkáte. Vybírejte si okruh takových lidí, s nimiž sdílíte stejné hodnoty, s nimiž se navzájem máte čím obohatit a co si dát.

4. Analýza na základě zkušeností. Nešlape znovu na «stejné hrábě».

Žena, která si neváží sama sebe a nemá se ráda, dokáže muži opakovaně promíjet špatné chování a násilí. Naivně doufá, že se muž «polepší».

Žena se sebeúctou a láskou k sobě má jasno hned napoprvé. Nedá takovému muži žádnou další šanci.

5. Touha po vzdělání, otevřenost všemu novému. Svět každého člověka je nějak omezen – především jeho rozhledem.

Pokud se milujete a vážíte si sama sebe, rozvíjejte se, rozšiřujte při každé možné příležitosti své obzory.

6. Úcta k času, který nám byl v životě vymezen. Žena nevážící si sebe sama si neváží ničeho svého – včetně času vlastního života.

Náš čas ubíhá bez ustání, kapku po kapce vtéká do veliké, věčně plynoucí řeky života. Nikdy se nezastaví. Kapku, která do něj stekla, víckrát nezachytíme. Žena, která se má ráda a váží si sama sebe, myslí svými plány a cíli, směřuje k metám, které si vytýčila. Její život je plánovitý a ve svém směřování důsledný.

Vážit si času svých blízkých a neplýtvat jím dokážeme pouze tehdy, vážíme-li si a neplýtváme časem vlastním.

7. Samostatná volba životní cesty. Vlastní zodpovědnost za životní úspěchy i nezdary.

Žena, která se má ráda a váží si sama sebe, dobře ví, že její životní cesta závisí především na ní samotné. Jde stále vpřed, uvážlivě riskuje a vítězí.

Žena, která k sobě necítí ani úctu, ani lásku, vyčkává na osud, na milost prokázanou okolím. V důsledku toho většinu života prožije v postavení oběti, protože svět a lidé kolem ní nemohou nikdy plně odpovídat jejímu mlčenlivému pasivnímu očekávání.

Jestliže si vážíte sama sebe, vezměte odpovědnost na sebe!

8. Je zvyklá věřit, že «to dokáže». Při každé činnosti hned od začátku ví, že žádnou záruku úspěchu samozřejmě nemá, zároveň si však žena, která si váží sama sebe a má se ráda, říká: «Vyjde mi to! Dokážu to!» Právě tyhle myšlenky, tento způsob uvažování je zálohou, dodatečným zdrojem energie a zárukou úspěchu.

Takové myšlení doprovází u ženy, která sama sebe ctí a miluje, energickou, cílevědomou činnost zaměřenou na vítězství.

Žena opačného typu, která nemá za mák sebeúcty, bez ustání fňuká: «To nemůžu dokázat, to se mi nepovede» – a dostává se jí toho, co očekávala!

Máte-li se ráda a cítíte k sobě úctu, povzbuzujte se a dodávejte si víry v úspěch!

9. Nacházení plusů. I na tom, co se jí nepodaří, najde žena, která se má ráda a cítí k sobě úctu, něco zajímavého a přínosného. Zkušenost počítá vždycky za plus. A dokáže ji později využít.

10. Pokojný vztah k materiálním hodnotám. Peníze jsou nástroj, pouhý prostředek, ne samoúčelný cíl. Jsou zdrojem, který si žena naplněná úctou a láskou k sobě samé zasluhuje a svět jí ho dopřává v té míře, v jaké je schopna ho přijmout.

Pokud si žena sama sebe neváží a necítí k sobě lásku, pak na sobě šetří, často bez jakékoli příčiny. V jejím šatníku tak například najdete spoustu laciného, špatně sedícího oblečení. Za stejnou sumu, za jakou si žena, která se má ráda a váží si sama sebe, koupí jedinou věc náležité kvality.

Ženy, které se mají rády a váží si samy sebe, jsou pravými «Ocelovými magnóliemi» z filmu Herberta Rosse. Půvabné květy s neotřesitelnou vnitřní pevností.

=========
Jak najít lásku k sobě samé ? Postoj ženy bohyně
Ženský magnetismus: jaká jste vy sama, takoví jsou ti, kdo jsou vedle vás

Facebook Adaline.cz