6 poznávacích znamení zralé ženy. Netýkají se zevnějšku.

Zralá žena se nesnaží zalíbit mužům, na to vůbec nemyslí. Tohle už má za sebou. Už se líbila až až. Jistěže o sebe dbá, ráda pěkně vypadá a líbí se sama sobě. Ale ani zdaleka už se nezaměřuje na vnější efekt. Její pozornost se teď zaměřuje do nitra vlastní bytosti.

Ženská identita se časem prohlubuje a pokud jde žena tímto směrem, s věkem se její identita plně rozvine. Ne každé holčičce je její ženskost nutně vštěpována od dětství a každá má také svůj vlastní čas rozkvětu… Žena nemusí v mužích probouzet žádný zájem třeba do třiceti let. A pak se náhle stane obletovanou a žádanou. Jistě to má nějaké příčiny. Jaké?

Poznávací znamení ženské zralosti.

Není to otázka zevnějšku. Žena po třicítce nejspíš nebude mít tak zářivou pleť a bujné vlasy jako dvacetiletá. Na její tváři při pozornějším pohledu objevíme i první známky stárnutí… Avšak něco se změnilo uvnitř, v jejím nitru. Čím méně úsilí vynakládá na to, aby se líbila, tím větší pozornosti a uznalých pohledů se jí dostává. Už v ní není přítomna ta podvědomá dychtivá snaha zalíbit se. Ta svazující nervózní nejistota, kterou vyvolá každý lhostejný pohled. Ve třiceti si je toho všeho žena většinou velmi dobře vědoma a ponechává ji to klidnou. Dokáže se rozhlížet kolem sebe bez rozechvění a trémy.

Je jistě těžké přesně vystihnout faktory, ve kterých se kryje podstata ženské zralosti jako taková, pozorovatelné však jsou některé změny v jejím vnímání a chování, které lze jednoznačně označit za posun směrem vpřed. Za pokrok v jejím rozvoji.

  1. Zralá žena nikoho neposlouchá. Přesněji řečeno, slyší a naslouchá, ale závěry si dělá výhradně sama a podle svého. Žádná hotová řešení, žádná autoritativní mínění nebo dokonce proroctví na ni nemohou zapůsobit, natož ji ovlivnit. Poslouchá jenom hlas svého srdce.
  2. Zralá žena od mužů vůbec nic nečeká. Buď muži věří, nebo nevěří, či ještě přesněji buď v něj věří, nebo ne. Je si jistá, že je-li muž skutečně mužem, najde si způsob, jak to dát najevo. Svůj vlastní, původní způsob, nikoli něco, o čem předpokládá, že se jí to zalíbí a že tím u ní může zabodovat.
  3. Zralá žena muže nedělí na nějaké typy a podtypy. Ani podle horoskopu, ani na základě životních zkušeností jiných žen. Nevysnívá si nějaké románky a nepředstavuje si předem jejich vývoj a zakončení. Soustředí se na to, co od konkrétního muže v tuto chvíli chce a je vždycky otevřená nečekaným zvratům osudu.
  4. Zralá žena se nesnaží zalíbit mužům, na to vůbec nemyslí. Tohle už má za sebou. Už se líbila až až. Jistěže o sebe dbá, ráda pěkně vypadá a líbí se sama sobě. Ale ani zdaleka už se nezaměřuje na vnější efekt. Její pozornost se teď zaměřuje do nitra vlastní bytosti.
  5. Zralá žena v mužově životě neaspiruje na místo jeho dcery. Což znamená, že nehledá žádného sponzora, zakládá si na své soběstačnosti a samostatnosti a nehodlá na ní nic měnit. Respektuje, když za ni muž chce zaplatit v restauraci nebo jí dát při vhodné příležitosti nějaký dárek. Dokáže však jasně stanovit určitou mez. A v žádném případě to pro ni nepředstavuje smysl nebo podmínku vztahu.
  6. Zralá žena si z muže neudělá středobod svého žití. Láska pro ni představuje velmi vysokou hodnotu, možná vůbec nejvyšší v jejím životě, přesto však ne jedinou a nenahraditelnou.

Zralá žena… Mohli bychom pokračovat donekonečna, ale tenhle seznam si konec konců může každá zralá žena doplnit sama.

=========
Jaký typ ženy jste — slunce, nebo černá díra?
Nejen dobří holubi, také dobré skutky se vracejí …

Facebook Adaline.cz