Jak rozvíjet své charisma a stát se charismatickou osobností?


Položili jste si někdy otázku, jak se stát charismatickou osobností, člověkem, jehož kouzlu nikdo neodolá? Všichni lidé by byli rádi charismatičtí, aby dosáhli úspěchu v kariéře i v osobním životě. Ohledně charisma se traduje spousta domněnek a názorů – někteří mají za to, že charisma nelze rozvíjet, neboť to je dar od přírody; jiní se naopak domnívají, že charisma rozvíjet lze a je to nutné a že jde o produkt lidského úsilí.

Někteří lidé charisma prostě mají, ale netuší, jak k němu přišli a jak by se k němu dostali i jiní lidé. Jiní mají prostě za to, že charisma a osobnost je jedno a to samé. Takže — chcete mít osobní kouzlo?

1. Tou nejdůležitější vlastností charismatického člověka je jeho schopnost naslouchat. Když někdo jiný mluví, umožněte mu dokončit jeho myšlenku.

2. Klaďte otázky, týkající se toho, o čem váš společník právě hovořil. Nemá smysl spojovat to, co řekl druhý, s nějakými událostmi z vašeho života, protože to by u něj mohlo vyvolat dojem, že chcete mluvit pouze o sobě.

3. Když se s někým bavíte, ptejte se na věci, které se jej týkají. Pokud budete člověku klást otázky týkající se jeho samotného, bude se váš společník cítit pohodově a začne si tento pocit spojovat s vaší přítomností.

4. Nebojte se lidi chválit. Nesnažte se jim lichotit nebo pochlebovat, nepřemlouvejte je a nepřesvědčujte nikoho, že je takový, jaký ve skutečnosti není. Vyzdvihujte jeho skutečné přednosti — tím jen lidem potvrdíte, co již o sobě vědí.

5. Když s někým mluvíte, dívejte se mu do očí. Dáváte tím svému společníkovi najevo svůj upřímný zájem.

6. Usmívejte se – vřele a co nejčastěji. Když se člověk usmívá, dává tím najevo, že si věří a že si sám sebe vysoce cení. Úsměv boří emocionální bariéry.

7. Buďte v pohodové náladě. Pokud se sám na sebe hněváte, začnete se nervovat.

8. Nesnažte se zapadnout do davu — vydělte se z masy ničím se nelišících lidí.

9. Věnujte pozornost své chůzi, postoji a gestům. To, jak sám sebe prezentujete, má vliv na to, jak se cítíte. Vždy se držte vzpřímeně a dívejte se před sebe, neklopte pohled.

10. Nebojte se oponovat názorům nebo návrhům druhých. Charismatická osobnost přeci ještě neznamená bezcharakterní.

11. Umožněte lidem, aby si od vás pravidelně „odpočinuli“. Pokud někde trávíte příliš mnoho času, může jim vaše přítomnost zevšednět a přestanou si jí vážit.

=========
Naučme se vážit si samy sebe
Legenda o moudré ženě, která dostane vše, čeho se jí zachce

Facebook Adaline.cz