Jak se má žena nabíjet energií?

1. Na fyzické úrovni.

Mnohem více svěžesti si žena zajistí, bude-li dodržovat následující: od nošení kalhot přejde k sukním, bude vždycky upravená, nebude zanedbávat nošení doplňků, bude pečovat o svoje tělo, dopřeje si spa procedury, masáže i jógu, bude se věnovat tanci, doplní své aktivity o lehčí fyzickou zátěž a věnuje náležitou péči správné výživě.

2. Na emocionální úrovni.

Nabíjet se příjemnými dojmy a zážitky je pro ženu velmi důležité. Žena, která pociťuje úbytek sil, by se rozhodně neměla stýkat s lidmi hrubými, s osobami se sklony k závisti nebo vyloženými pesimisty. Naopak jí prospějí styky na kultivované úrovni, rozmluvy s lidmi stejných názorů a hodnot. Měla by se obklopovat krásou (dívat se na ni, poslouchat ji). Velmi jí prospějí procházky v přírodním prostředí.

3. Na intelektuální úrovni.

Získávat nové poznatky o ženské podstatě, o ženském údělu, o výlučné ženské schopnosti být matkou, o postavení ženy v moderním světě, které by spojovalo její svobodu s jejím tradičním posláním, to vše je pro ženu navýsost důležité. K postižení umění být opravdovou ženou je možné napsat si seznam ženských vlastností a svou činnost pak zaměřit na jejich zdokonalování a rozvinutí. Setkávat se se ženami, které takovými vlastnostmi vládnou, je velmi prospěšné. Toto zaměření mysli dodává ženě hodně síly a ženského sebevědomí.

4. Na duchovní úrovni.

Poznat své vlastní duchovní založení, to je věc neobyčejné vážnosti u každého lidského jedince. U ženy má harmonický vztah ke světu, smířenost a klid mysli navíc ten bonus, že jí přináší krásu vyrovnané tváře. Skrývá se za tím vyvážené hormonální pozadí, k němuž může duchovním rozvojem dospět. Taková žena je klidná a vyrovnaná, cítí se v bezpečí a ví, že může světu důvěřovat. Skutečná síla ženy je právě v její klidné, vyrovnané mysli.

=========
Dovolujte si
Podraz v ženském snu o kráse

Facebook Adaline.cz