Jak vytvořit v domě útulnou atmosféru


útulná-atmosféra

Poměrně často se mnozí z nás setkávají s problémy způsobenými tím, že nám naše obydlí neskýtá dostatečně příjemné prostředí. Vytvoření útulné obytné místnosti ovšem nebývá právě jednoduché. Aby se naše obydlí stalo útulným, je třeba vybrat vhodný interiér a doplnit jej nejrůznějšími drobnostmi, jež mohou k útulnosti bytu přispět.

Příjemná atmosféra ve kterémkoliv domě je zárukou, ale i charakteristickým rysem dobré rodinné pohody, celkové harmonie a štěstí.

Ani ty nejstylovější a nejhezčí interiéry nedokáží totiž vždy potřebným způsobem zdůraznit teplou a příjemnou atmosféru v obydlí.

Než začneme na zútulnění prostředí v našem obydlí pracovat, je třeba si předem stanovit hlavní zásady v jeho uspořádání, kterých se pak budeme držet. Je třeba mít na paměti, že ani náročná a nákladná rekonstrukce, nákladné nábytkové soupravy a dekorativní materiály nám dosažení kýženého výrazu a individuálního pojetí místnosti, které jsme si představovali, nemusí zajistit.

Někdy ovšem mohou do místnosti vnést jakousi jiskru a švih zdánlivé maličkosti a bezvýznamné předměty jako např. fotografie v hezkém rámečku, vyšívané obrazy, různé tretky nebo i dekorativní předměty, které jste vytvořili vlastníma rukama (např. plédy, koberečky, chňapky používané v kuchyni apod.). Mohou to být také např. ručníky nebo polštářky se zajímavými dekory. Přítomnost těchto předmětů v místnosti zdůrazňuje, že obydlí má svoji „duši“ a žije svým životem.

U každého obydlí se pod pojmem „útulnost“ rozumí individuální charakteristiky samotného interiéru resp. některé jeho rysy, které jsou mohou mít rozličnou vnější podobu – může to být jak určitý „tvůrčí nepořádek“, leckdy označovaný jako „pracovní prostředí“, tak také mnohdy až nápadná čistota a pořádek. Nedílným atributem každé obytné místnosti je její charakteristické aroma, barevná koncepce, styl a značný význam má komplex tvořený nábytkem a různými detaily.

Existuje mnoho způsobů, jak můžeme své obydlí proměnit v jakési útulné hnízdečko, kam se budeme po prožitém náročném pracovním dni s radostí vracet a kde si budeme užívat neopakovatelnou atmosféru tepla a blaženosti. A nutno podotknout, že ne vždy jsou k tomu zapotřebí vysoké výdaje.

– nemalý význam při budování příjemného domácího prostředí má výzdoba zdí resp.
jejich barevné odstíny;

-domov je třeba držet v čistotě; neuspořádanost interiéru obydlí vede k tomu, že
pobývání v takovém prostředí je nepříjemné resp. má velice daleko k útulnosti, která
je našim přáním.

– jestliže do interiéru místnosti umístíme nějaký předmět, který se nám velice líbí, můžeme zde vytvořit prostředí s neopakovatelnou příjemnou atmosférou. Takovýmto vhodným doplňkem může být například hezký koberec umístěný na podlaze nebo sametový pléd umístěný na pohovce.

Díky těmto předmětům, o kterých jsme se výše zmínili, bude náš domov příjemný a útulný a bude v něm panovat jakási zvláštní, pro něj charakteristická atmosféra. Váš byt se tak stane pro místem, kam se budeme rádi vracet a kde budeme v pohodě trávit značnou část svého volného času.

=========
Jak vybrat závěsy tak, aby se hodily k interiéru místnosti?
Žaluzie nebo závěsy – máme nesnadný výběr

Facebook Adaline.cz