Je-li žena královnou, pak potřebuje krále

Někdo z vás už se možná setkal s mým termínem – nositel kalhot. Co to má znamenat? V mém pojetí má být muž člověkem rozumově vyspělým a materiálně zajištěným. Opakem téhož jsou nositelé kalhot, jinak řečeno jakési polotovary, s nimiž vám rozhodně neradím navazovat vztah.

S kým nemáme navazovat vztah?

Milé ženy. Jestliže se pokládáte, jestliže se cítíte jako královny, hledejte krále. Neztrácejte čas s nositeli kalhot. Pakliže ve svém okolí nevidíte vhodné muže, začněte se šplhat vzhůru – ve smyslu osobním, kariérním i sociálním. Tam nahoře svého krále dozajista najdete.

Uvedu příklad.

Jednou ke mně přišla jistá M. – pěstěná, zajímavá žena kolem pětačtyřicítky. Přivedlo ji ke mně naprosté zklamání v mužích.

Řekneme si něco o téhle M. Díky své houževnatosti a usilovnosti a ustavičnému sebevzdělávání se stala ve svém oboru profesionálkou extra třídy. Práci si nikdy nemusela hledat, firmy jí přímo nadbíhaly a snažily se ji přetáhnout konkurenci.

Na rozdíl od kariéry, osobní život M. ani zdaleka tak vynikající nebyl. Její muž byl obyčejný, ničím výjimečný, i když slušný člověk, který vykonával řadovou práci. Na úspěchy své ženy ovšem velice žárlil. Tento jeho pocit stále sílil.

I přes mužův nepřátelský poměr ke své práci a přes veškerou vytíženost dokázala M. vytvořit útulný domov, o muže i dvě děti pečovala, vařila, uklízela, prala atd. atd. Snažila se jejich rodinný život obohatit i jinak, cestováním, kulturou apod.

Veškerá tato její snaha manžela ještě víc dráždila. Jednoho dne jí navrhl, ať opustí svou vysokou funkci a zůstane doma. A M. souhlasila!

To se záhy odrazilo na životní úrovni rodiny, která dosud neznala žádné hmotné potíže. S penězi sotva vycházeli. Manžel byl stále víc rozezlený a obviňoval M., že věci se dostaly tak daleko její vinou. Propukaly hádky. Když ji při jedné ze scén znovu obvinil, že chudí jsou kvůli ní, M. znovu nastoupila do práce.

Přes mužovo odmítavé a agresivní chování se М. i nadále o rodinu pečlivě starala. Veškerá její snaha však měla účinek právě opačný než ten zamýšlený. Muž velice ochladl a nakonec s ní přestal mluvit. Bůhví, jak dlouho by byla M. tuhle situaci ještě snášela, kdyby se ke svému štěstí, které si ovšem tehdy neuvědomovala, nedozvěděla, že muž si pořídil milenku – jakousi alkoholičku. Tehdy její trpělivost praskla, manžela vyhodila z bytu a podala žádost o rozvod.

Laskavý čtenář už jistě více než tuší, že manžel nešťastné M. byl nositelem kalhot. V životě nedosáhl žádného výrazného úspěchu, což byl důvod, pro který tak těžko snášel úspěchy své ženy. Ty mu neustále bolestně připomínaly nenaplněnou touhu po vlastní důležitosti a materiální soběstačnosti.

Právě ve snaze dosáhnout alespoň jakéhosi významu donutil M. opustit lukrativní pozici. Už když tento požadavek vyslovil, měla ho M. zkrátka vyhodit. Jistě si pamatujete, že «Láska znamená aktivní zainteresovanost na životě a rozvoji jejího objektu».

Jestliže tedy váš partner nijak neroste a vám v růstu brání, bez dlouhého rozmýšlení ho nechte. Nesmí vám ani přijít na mysl že partnera potáhnete, že se pokusíte ho změnit. Člověk se může změnit pouze a výhradně tehdy, chce-li to on sám. Můžete pomoci, pakliže vás o to požádá. V opačném případě neztrácejte čas.

Když se zbavila svého manžela – nositele kalhot, bylo pro M. daleko snazší uspořádat si život. Sama vychovala dvě dcery a poskytla jim skvělé vzdělání.

U mě v ordinaci si M. stěžovala na jakousi životní zákonitost, jak to sama označila. Muži, kteří by ji byli zajímali, měli obvykle partnerky průměrné či podprůměrné, bez vzdělání, bez zájmu o cokoli. Často seděly doma a nedělaly nic. A naopak mužové jevící o M. zájem se brzy ukázali být nenapravitelnými sukničkáři, gigoly nebo prostě omezenci.

Ke mě M. přišla, když už ztratila veškerou naději a nevěděla, co si počít. Obvykle ke mně přicházejí ženy, které teprve potřebují pomoci zahájit svou cestu vzhůru, svůj rozvoj, své vzdělání a kariérní růst. Tady to bylo jinak. Žena na vrcholu toho všeho, která však ne a ne najít svého krále.

Přitom tam nahoře je jich docela dost, jenomže M. nehledala, kde hledat měla. Nestačí pohybovat se v prostředí, kde se vyskytují muži. Je třeba ocitnout se ve společenství lidí, kteří rostou.

Jsem si jist, že taková společenství existují. Dejme tomu aspirantura nebo doktorát. To jsou cíle, které takové lidi dávají dohromady. Takže, milé ženy, raději pište disertace, než abyste si něco začínali s muži, jejichž rozvoj za tím vaším zaostává. To nemůže vést a nepovede k ničemu dobrému.

Michail Litvak

=========
10 věcí, které vyzrálá žena nikdy kvůli muži neudělá
Usilujte jeden o druhého každý den

Facebook Adaline.cz