Nevdávejte se za někoho, kdo vás není hoden

Já jsem v loňském roce, v době, když jsem již dávno byla překročila čtyřicítku, dostala nabídku k sňatku. Dlouho jsem na ni čekala a mnohdy mi psychicky nebylo právě nejlépe. Ostatně mnohé z vás tento pocit znáte. A napadlo mě: Co už jsme my ženy byly během svého života nuceny přežít — mám na mysli nedostatek pozornosti nám věnované, nekonečné problémy partnera a jeho sliby, že budeme už konečně spolu, jakmile… [na toto místo by mnohé z nás mohly doplnit nejrůznější zdůvodnění a výmluvy]. A zdálo se nám leckdy, že naše čekání nikdy neskončí.

A pak se ptáme samy sebe: Má to vůbec nějakou cenu čekat, zda se změní? A pokud začne na zlepšení našich vztahů pracovat, dokáže to dovést až tak daleko, že skutečně dojde ke svatbě? Než si na tuto otázku samy dáte kladnou odpověď, přesvědčte se o tom, zda váš partner skutečně splňuje Vaše očekávání.

1. Může s vámi hovořit o čemkoliv, zejména pak o složitých záležitostech

Pokud se vyhýbá rozhovorům o záležitostech ne právě jednoduchých, potom na něho rovnou zapomeňte. Je to z vaší strany rozhodnutí energické a vůči němu možná «tvrdé», ovšem povede k lepšímu. Pokud se spolu málo stýkáte nebo si navzájem dobře nerozumíte, počítejte s tím, že se rozčarování a zklamání patrně nevyhnete. Život nám připravuje nejrůznější problémy a je přirozené, že nikdo z nás se s nimi nechce potýkat úplně sám. A vy byste byli spolu zejména právě proto, abyste si navzájem byli oporou a problémy řešili společně. O této věci s ním promluvte a nějaký čas počkejte, abyste se mohli přesvědčit, zda se jeho postoje změní. A pokud se nezmění, bez výčitek svědomí od něho odejděte a najděte si partnera jiného — vy potřebujete mít vedle sebe člověka otevřeného, vyzrálého a vyrovnaného. Vyberte si takového člověka, který jasně ví, že tím, když se budeme problémům vyhýbat, je nikdy nevyřešíme.

2. Je s vámi vždy, když vám není právě nejlépe

Máte takovou zkušenost, že váš nastávající partner v době, když nastane pro vás nelehké období, zmizí z vašeho dohledu a nebo začne tvrdit, že je třeba, abyste si jeden od druhého odpočinuli? Nebo odejde a vrátí se teprve poté, co se situace zlepšila? Tak to jasně zavání problémy. Pokud nelehké období nestráví vám nablízku, potom pro sňatek není prostě zralý. Je dobré, když budete sledovat jeho reakce v době, když se na vaší cestě životem objeví nějaká překážka. Pokud se vám jeho reakce na vzniklou situaci nelíbí, pohovořte s ním o tom a uvidíte, jak následně zareaguje. Změní se jeho chování v souvislosti se vznikem nových problémů? Chování lidí ve složitých situacích může totiž spolehlivě napovědět mnohé o jejich charakteru.

3. Dobře umí jednat se ženami

Pozorujte, jak se chová k jiným ženám, jak se chová k vlastní matce nebo k sestře. Měly byste si všimnout i toho, jak je laskavý a chápavý při svém chování k jiným ženám — z obecnějšího hlediska. Pokud vás jeho chování dráždí, je to varující znamení. S vámi totiž bude jednat naprosto stejně. A pokud tomu tak není, potom může také leccos předstírat.

4. Máte stejné názory na zásadní životní otázky jako např.: rodina, děti, kariéra, peníze, sex…

Je pravdou, že o mnoha těchto otázkách budete muset mezi sebou diskutovat. Pokud se ale chcete vdát, rozhovoru na toto téma byste se v žádném případě vyhýbat neměly. Shodujete se pokud jde o vaše přání? A pokud ne, dokážete dospět ke kompromisu, který vás oba dva uspokojí? A pokud se on o tom nechce s vámi bavit a nebo nemůžete momentálně dospět ke společnému řešení, pak se nabízí otázka, co bude dál?

Mnohé z vás mohou nyní namítnout, že pokud nějakého muže opravdu milujeme, potom navozování hovoru o podobných otázkách není právě snadné. Platí, že pokud muž, který se vám líbí, nemůže nebo nechce být takový, jakého potřebujete, pak je na místě, abyste si hledaly muže jiného, který takový být může a chce.

5. Chystá se na společnou budoucnost z finančního hlediska

Pokud máte, dá se říci, obrovské štěstí v tom směru, že jste se dohodli na tom, že on zůstane s dítětem doma a vy budete všechny živit, nic proti tomu. V opačném případě pak bude muset pracovat. Právě problémy s penězi se totiž pohybují na čelních místech příčin, proč se páry často rozcházejí. Nyní jste do sebe zamilovaní a příliš u toho nepřemýšlíte. Je ale otázka: dokážete v budoucnu skutečně vést takový způsob života, jaký se vám líbí? Připravuje se na to i ten, koho milujete? A pracuje na tom nějakým způsobem?…. V případě, že tomu tak není — je to v pořadí další varovný signál.

6. Dodrží to, co slíbí

Stává se například, že slíbí, že přijede a pak plynou celé hodiny a on se neobjevuje? Nebo z jeho úst vyjde věta typu: «já to zaplatím, neměj obavy»? Toto vše jsou plané sliby. To, že vaše vzájemné vztahy pro něho mají prvořadý význam, by měl dokazovat nejen pouhými slovy, nýbrž také konkrétními činy… Je možné, že někde v hloubi duše tušíte, co od něho můžete očekávat, ovšem nechcete si to přiznat… Vdávat se s brýlemi s růžovými skly na očích je však vskutku rizikové.

7. Má psychickou odolnost

Je to záležitost velice markantní, kterou však během doby často pouštíme ze zřetele. Pracuje na sobě a snaží se vytvořit svoji «nejlepší verzi»? A nebo slovy přiznává své chyby, avšak chová se stále stejně? «Zlomený» člověk se pro sňatek doopravdy nehodí. Pokud jde o jeho přístup k životu, k sobě, k vám i k ostatním lidem, musí zaujmout pevnou pozici. Zkuste si představit, jak bude váš muž vypadat za pět či za deset let. Nechce se vám nést pak dvojí zátěž? Nad touto věcí byste se měly, milé ženy, velice dobře zamyslet.

8. Jeho etické a morální hodnoty jsou v souladu s vašimi

Není nutné, abyste se stoprocentně shodovali pokud se jedná o vaše názory a přesvědčení. Ovšem, na druhé straně, sdílíte vy vůbec stejné hodnoty jako on? Shodujete se v názorech na nejrůznější otázky kolem morálky a etiky? Je totiž velice pravděpodobné, že se nezmění, pokud sám nebude chtít se změnit. Vyrostli jste s vymezeným okruhem jistých norem a v souladu s ním žijete. Měnit tyto normy zpravidla nelze. Pokud vy máte svá nejrůznější přesvědčení, on má poněkud jiná a nehodlá je měnit, je pravděpodobné, že váš pokus o společné soužití nakonec prostě nevyjde.

9. Pomáhá vám při řešení problémů

Je třeba, aby se tak choval vždy a nikoliv pouze «čas od času». Jaké máte v tomto směru zkušenosti? Podepřel vás, když bylo třeba? I když se od něho fyzicky nacházíte poměrně daleko, je třeba, aby se čas od času přesvědčil o tom, zda je s vámi všechno v pořádku. A pokud to nedělá, potom váš vztah příliš dobré perspektivy nemá.

Ovšem ve zkoumání této věci není na místě zacházet příliš daleko v případě, kdy váš partner má jiné povinnosti, například práci v rámci zaměstnání nebo péči o děti. Musíte také chápat jeho zájmy a priority a pokud se tak neděje, váš vztah nemá perspektivu a pak s ním do manželského svazku rozhodně nevstupujte.

10. Říká, že vás má rád a dává to patřičně najevo

Pokud tomu tak není, nesmiřujte se s tím a nevymýšlejte pro něho žádné omluvy. Jestliže dnes není v stavu říci pár slov a to, co myslí, dokázat konkrétním činem, potom si jenom představte situaci po uplynutí jisté doby. Lidem, kteří nedokáží vyjádřit svoje city, je třeba pomoci, aby se vyznali ve svém vlastním životě. Může se stát, že i on bude takovouto pomoc potřebovat. A potom mu k tomu vymezte čas a místo na to, aby pochopil sám sebe a svůj vlastní život. A teprve pak se ukáže, zda se k sobě hodíte. Žena, která se necítí být předmětem zájmu, zasluhuje soucit.

Vstup do manželského svazku představuje jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě. A vy máte možnost zjistit, zda se ten, koho jste si vybrala resp. který vám sňatek nabídl, na vašeho životního partnera skutečně hodí. Tedy budete disponovat dostatkem informací a bude jen na vás, jak se nakonec rozhodnete. Je nutné, abyste si zařídila život tak, aby vám co nejlépe vyhovoval. Vzájemná láska stojí na prvním místě do té doby, dokud nejste ochotní projít dalšími životními etapami společně.

=========
Vděčnost vůči vašemu partnerovi má svůj nezastupitelný význam
Tři věci, které muž nezbytně musí získat od ženy

Facebook Adaline.cz