Proč přitahujete slabé muže

Všichni lidé bez výjimky touží po jediném: milovat a být milováni. Avšak prožít skutečně plný, krásný, obapolně hodnotný cit se podaří jen málokomu.

Vztahy nenavazujeme kvůli lidem samotným, kvůli energii, kterou vyzařují, ale pro to, jak se vedle nich cítíme.

«Proč tolik přitahuju slabochy?» Tuhle otázku často slýchám od klientek, které přicházejí ke mně do poradny. Jsou to ženy, které si přály být silné a ve svých schopnostech dokonalé stejně jako muži. A protože ženám je vrozena velká houževnatost a výdrž, svého cíle dosáhly. Jsou v mnoha ohledech neobyčejně úspěšné. Jenomže v osobní rovině všechny mívají podobný problém. Muži, kteří o ně projeví zájem nebo s nimi naváží vztah, nijak neodpovídají jejich představě o «správném mužském». Chtěly by zkrátka jiného. Víc mužného. Má to spoustu příčin. V tomto článku se chci věnovat jedné z nich.

Hlavní příčina disharmonie ve vztahu.

Tou příčinou je nepoměr ženské a mužské energie v lidech. Jako duchovní bytost je člověk vyjádřením sjednocení dvou počátků — mužského a ženského.

Ezoterici pokládají za harmonické spojení energií u muže a ženy následující:

  • u žen: 70 procent ženské energie a 30 procent energie mužské
  • u mužů: právě naopak


Jak jistě chápete, do takové ideální rovnováhy je třeba dorůst, člověk musí nashromáždit dostatečné množství vědomostí a mít přehled o předurčení muže a předurčení ženy.

Tomu vás nenaučí ani doma, ani ve škole. Vždyť přece máme rovnost pohlaví.

Ano, jistě, ale jak moc se od sebe lišíme! Muž a žena jsou dva opačné póly.

Co znamená být ženou s NEharmonickým spojením energií? Na první pohled pěkná a inteligentní žena, jenomže moc žensky se zrovna necítí. Svoji ženskost si takříkajíc nepěstuje. Všechno zvládne sama. Postará se o každého, kdo to potřebuje, umí vydělat peníze, umí se sama rozhodnout, umí se o sebe postarat a když je to potřeba, ochrání sama sebe i toho svého.

Ale stěžuje si, že praví muži vymřeli… Touží být milována, chce mít po boku silného a mužného partnera.

Ovšem už podle fyzikálních zákonů se stejně nabité částice odpuzují, zatímco ty s opačným nábojem jsou k sobě přitahovány. Proto dotyčná k sobě přitahuje muže zcela opačného potenciálu, než jakým je vybavena ona sama. Je tedy problém opravdu v tom, že praví muži vymřeli?

Jak se dá podobný nepoměr ženské a mužské energie napravit? A čím tuhle určitě ne snadnou a rychlou proměnu začít?

Pozornost je třeba věnovat už prvnímu setkání muže a ženy. Lépe tak pochopíme, co se ve skutečnosti děje.

K čemu dochází, když se setká reálný muž s reálnou ženou? Setkávají se rovněž vnitřní potenciály této dvojice.

Jestliže je ženin vnitřní muž silný, bude přinejmenším konkurovat reálnému «mužskému» muži. Silná mužská část této ženy se bude snažit dobývat cíle, nebude pečovat jako žena, nýbrž jako matka (role matky má i své mužské prvky). Je zřejmé, že být pospolu pro ně bude krajně obtížné.

Pokud má naopak muž ženský potenciál rozvinut silněji nežli ten mužský, pak při setkání se skutečnou, reálnou ženou bude pro něj těžké v partnerství rozhodovat, brát na sebe zodpovědnost, projevovat se jako skutečný muž.

Navíc žena s někým takovým vztah s velkou pravděpodobností nebude chtít navázat nebo rozvíjet. To vidíme v přírodě, kde samičky odhánějí samce, neschopné je hájit. Příroda je jak známo velmi moudrá.

Připomenout musím ještě jednu zcela nepominutelnou věc. Tou je dnešní svět. Svět, ve kterém vyrůstáme a který je opravdu tvrdý. Pravá ženskost znamená měkkost, něžnost, lásku, péči a laskavost. Ženská síla je nezměrně trpělivá, tvořivá, směřuje k vyváženosti a harmonii. Je také mnohem pevnější a nezdolnější než ta mužská. Moderní svět je však k ženskosti a měkké ženské síle nemilosrdný. Nároky na ženu se vystupňovaly do nemožnosti. Diktát, jak má správná moderní žena vypadat a co všechno má zvládat, prorostl společnost jako plíseň. A ženy se začaly přizpůsobovat. A měnit. Bohužel často ne ve svůj prospěch. Jsou úspěšné. Jsou samostatné. Nezávislé. Neobyčejně výkonné. Ale jsou šťastné? A jsou ženské? Co v nich probouzí hrdost? Kariérní vzestup, příjem stejný jako ten mužský? To, že «něco dokázaly»? Vzhled připomínající stránky lifestylových časopisů? Na úkor čeho všeho se toho domohly? Nebyla to právě jejich ženskost?

Aby nedošlo k nedorozumění – když žena udělá kariéru, neznamená to, že nemůže být dostatečně ženská. Výkonnost, schopnosti a úspěch neznamenají automaticky ztrátu ženskosti. Nesmí se však na ni zapomínat. Musíte si ji hájit. Měla by pro vás být jednou z nejvyších priorit. Někdy to znamená docela obyčejně na své cestě vzhůru ubrat plyn. V nižší rychlosti se budete moci snáz rozhlédnout kolem sebe. A možná se i zamyslet nad některými svými hodnotami.

Moudrá a milující žena dokáže svou silou muže povzbudit, předat mu svůj impuls, přenést na něj zodpovědnost za zajištění rodiny, svěřit mu její ochranu a přijetí důležitých rozhodnutí, která se jí týkají.

Moudrá žena je si vědoma své síly a je jí jasné, že dokáže mnohé, že umí vydělat velké peníze, pečovat o ty, kdo to potřebují, věnovat se intenzivně každé práci… a potom že unavená padne na konci svých sil. Přeje si opravdu všechen ten hon, starosti a nával práce? Opravdu chce být ta, co pohne i skálou? Kolik sil jí potom zbude pro ni samotnou, pro ni jako ženu? A kolik jich zůstane pro její rodinu?

Je-li žena skutečně moudrá, odmítne cestu nahoru, jejímž hnacím motorem je snaha o co největší výkon. Nevzdá se kariéry, ale zároveň se rozhodne neumořit honbou za ní a co největší výkonností svoje osobní štěstí, svoje zdraví a pohodu a štěstí své vlastní rodiny. V tom je její zodpovědnost. V tom je její přínos rodinné harmonii a blahobytu.

Dává tím zároveň muži možnost, aby se projevoval jako muž. Zatímco on jí poskytuje možnost projevovat se jako žena. Je to vzájemná výměna energií na nejrůznějších úrovních.

Často aby k tomuto závěru mohly dojít, musejí ženy nejprve projít jinou zkušeností, která není ženám vrozena. Avšak díky této zkušenosti mohou najít cestu k sobě samým jako ženám.

Narodili jsme s určitým pohlavím. To však ještě neznamená, že muži budou hned od začátku mužní a ženy ženské.

Ženskost a mužnost znamenají rozvíjení svého ženského a mužského potenciálu.

Nebudu vám dávat žádné rady, abyste se v tom lépe vyznali. Pro ty, které to zajímá, existuje dostatek zdrojů, ze kterých se dají načerpat informace o mužském a ženském předurčení.

Zkuste se vydat na výzkumnou cestu do svého vlastního nitra, abyste se blíž seznámili s tím, koho máte uvnitř. S tím vnitřním mužem a ženou, kteří vás budou provázet životem až do konce.

Je zcela ve vaší moci vytvořit ve svém nitru harmonické propojení jejich energií. Aby být mužem či ženou pro vás bylo radostí.

Chcete-li mít vedle sebe muže, buďte ženská!

Toužíte-li mít po boku ženu, buďte mužný!

Protože opačně nabité částice se přitahují, s tím zkrátka nic nenaděláte.

=========
10 příznaků muže, kterému je lepší se včas vyhnout
7 věcí, které moudrá žena na muži nevyžaduje

Facebook Adaline.cz