Sebezdokonalování — základ života


Ani jeden den v lidském životě neproběhne bez toho, že člověk dbá na to, aby jej nepromarnil. A aby z něho měl užitek nejen on sám, ale i jeho okolí. Je to otázka, která zaměstnává mysl nejedné příslušnici krásnější poloviny lidstva. Těžko potkáme ženu, která by dokázala jednoznačně říci, že je se svým zevnějškem stoprocentně spokojená. Krása však bývá nejen vnější, ale také vnitřní. Jedinou cestou, jak jí dosáhnout, je soustavné sebezdokonalování. Sebezdokonalování pokud jde o vnější vzhled. Vnější vzhled není tím nejdůležitějším. Pokud s někým hovoříte, je to však něco, čemu věnuje člověk, s nímž hovoříte, prvořadou pozornost. Předmětem pozornosti bývají upravené vlasy a nehty, správná barva obličeje, hezká postava a další aspekty. A toto vše vyžaduje každodenní péči. Umění dbát na sebe a dodržovat režim a časový rozvrh jednotlivých úkonů, jež nás mají držet ve formě, to je základ úspěchu při zdokonalování vnějšího vzhledu. Není bezpodmínečně nutné vynakládat vysoké finanční částky na salony krásy, procedury typu spa apod. Stačí, když budeme vždy elegantní.

Sebezdokonalování však zdaleka není pouze záležitostí vnějšího vzhledu. Existuje také intelektuální sebezdokonalování. Je to všeobecně známé a dotýká se toho také jedno pořekadlo vyznívající v tom smyslu, že když se s nějakým člověkem setkáme vůbec poprvé v životě, věnujeme pozornost jeho oblečení. A teprve později, když s ním začneme hovořit, začíná nás zajímat i jeho intelektuální stránka. A na tento aspekt osobnosti není nikdy dobré zapomínat. Vzpomeňme na výtvarné umění. Co si budeme říkat: Jaký má vlastně smysl obraz, který nic neznamená? Každá žena, která si sama sebe váží, by měla nejen systematicky prohlížet různé módní časopisy, nýbrž by se měla také zajímat o současné dění, o to, co právě probíhá v současném světě, například v politice nebo ve společnosti.

Opravdu není nutné se den co den prohrabovat nudnými časopisy, které nám de facto nepřinesou žádné konkrétní uspokojení nebo se intenzívně pídit za nejrůznějšími novinkami. Je zcela dostačující, když si čas od času uvolníme nějaký čas, který věnujeme svému vlastnímu rozvoji, přečteme si něco z odborné literatury či zhlédneme nějaký zajímavý dokumentární film.

Můžeme se také zdokonalovat v jisté oblasti. Obecně platí, že vlastní rozvoj nespočívá pouze ve vědě, nýbrž také v nějaké zábavné činnosti, ve vašem koníčku. Pokud se budete zdokonalovat v některé specifické oblasti, také to může být jedním z klíčů k vašemu celkovému sebezdokonalování. Například pokud máte hudební vzdělání, můžete věnovat jistý čas tomu, že složíte nějaké písničky nebo že budete studovat životopisy významných klasiků. A může tomu být i tak, že jste krásná žena a dobrá matka, ale i pak bude stále něco, v čem se můžete zdokonalovat, například v kulinářství. Zkuste někdy třeba připravit k večeři něco, co jste ještě nikdy neměli, něco lahodnějšího než je „klasika“ – brambory s masem připravené v troubě. I když platí, že i v přípravě tohoto zdánlivě jednoduchého jídla je možné se zdokonalovat.

Nikoliv bezvýznamný prostor pro sebezdokonalování poskytne také oblast výchovy dětí. Zde lze výrazně zapracovat například na způsobu kontaktu s nimi. А značný význam má také udržování a zlepšování teplých a romantických vztahů s vaším manželem. Toto vše bude představovat základ pro pevnost vaší rodiny a její zdárné fungování. Vaše snažení tudíž nebude nadarmo. Hleďte nikdy na ničem neustrnout, postupujte neustále dopředu a ve všem se zdokonalujte. V tom nemáte vůbec žádná omezení!

==========
Hon za ideálním tělem
Když tě svět nemá rád za to, jaká jsi, toto si přečti

Facebook Adaline.cz