Sila ženské energie


1) Všimli jste si někdy, že se stává, že úspěšný muž vymění manželku a náhle ztrácí vše? A naopak. Zdánlivě benadějný smolař po boku ženy náhle doslova vzlétá k výšinám.

2) Zamysleli jste se někdy nad tím, proč je tolik hezkých, chytrých, avšak osamělých žen?

3) Proč kolem jedněch muži krouží bez ohledu na jejich věk a vzhled a jiné zůstávají samy?

4) Proč chytré, hodné, hezké a skvěle hospodařící ženě náhle začíná být manžel nevěrný?

5) Proč v některé rodině láska vydrží po léta, zatím co jinde všechny city dávno pohasly?

6) A položili jste si někdy otázku, proč někdo si udrží mládí do vysokého věku a druhý stárne málem před očima?

Odpověď na tyto otázky je jednoduchá i složitá. Všechno spočívá v energii. Energie vládne světu, energie přitahuje a udržuje.

Žena je život tvořící silou. Je shlukem energie, díky níž jako magnet přitahuje muže, přitahuje možnosti, peníze, užitečné známosti a co je nejdůležitější – dokáže to všechno také udržet.

Možná se zeptáte: «Kolem je plno energických žen, které dosahují skvělých profesních úspěchů – tak proč jsou osamělé, nešťastné a často trpí ženskými nemocemi?
Abyste tomu porozuměli, uvědomte si, že my tu nemluvíme o obyčejné „energičnosti“. Mluvíme o energii ženy, o ženské energii.

Příroda ženu vybavila nekonečně velkou silou. V současném světě však stále ještě většina žen neusiluje o možnost ji využívat, nehledá k ní přístup. Mágové tomu říkají „ženský paradox“.

Naši předkové chápali důležité rozdíly mezi ženami a muži. Za dávných časů opěvovali kouzlo a krásu těchto rozdílů. Síly a schopnosti dané ženským a mužským počátkem byly využívány k rozkvětu a zdraví. Žena byla pokládána za emanaci Velké Bohyně a muž za emanaci Velkého Boha.

Po staletí si ženy předávaly tajemství jak hromadit, uchovávat a posilovat ženskou energii. Ta z žen, která tato tajemství ovládala a dokázala svou energii využívat, měla obrovskou moc. Proto si ženy osvojovaly různé rituální postupy, meditovaly, oddávaly se hlubokým úvahám a využívaly mudry, které jsou magickým kódem k dorozumění s bohy a přírodními silami.

V Indii existovaly náboženské školy, chrámy a tradice vysoce oceňující ženu. Školy vybudované ženami pro ženy byly založeny na přímém předávání poznatků od ženy k ženě, z pokolení na pokolení. Pomocí svatých rituálů se ženy dokázaly naladit na intenzivní světlo a energii duchovní říše a toto světlo předávaly všem živým bytostem. Dosahovaly tím očisty svého těla i mysli a žily v jednotě s ženským proudem energie a v kontaktu se svou vlastní silou.

Navíc se naučily zostřit své smysly natolik, že dokázaly vnímat éterická těla lidí, předvídat nemoci a bránit negativním úmyslům. Další dávnou výsadou žen bylo léčitelství.

Víte, že za dávných dob šamani, když se vydávali na své psychedelické pouti, posazovali vedle sebe ženu, která jim potom říkala, kde byli a byla jejich průvodcem světem éteru?

Ženy získávaly sílu živlů. Pro ženu je to snadné. Každý ze živlů poskytoval ženě to své: voda – intuici, ženskou měkkost a vlídnost, země – moudrost, oheň – vášeň a sexualitu a vzduch hbitý rozum a pronikavost.

Má-li žena například mnoho vzduchu a ohně, vidíme ji takovou, jaké se dnes často říká „mrcha“. Je sexy, přitažlivá, náramně chytrá, ale muž ji po nějakém čase opouští. Nevydrží zkrátka to napětí. Postrádá v ní měkkost a vlídnost vody. Nebo si představte, že vody má až až, zato vzduchu málo. Tato žena muži snadno podlehne, nemá ani tu malou užitečnou špetku „mrchy“. Výsledkem je, že si jí muži neváží. Nemá-li žena oheň, pak… uhádnete sami. Nepřitahuje vůbec nikoho.

Žena nabitá ženskou energií, žena, kerá udržuje kontakt s vlastní ženskou silou, snadno přitáhne a udrží muže, lásku, peníze i harmonii. Taková žena vlnou vlastní energie vynese muže až k výšinám úspěchu. Okouzluje nikoli zevnějškem, ale energií, osobností.

Muži po takových ženách touží, potřebují je. Podvědomě je vycítí. A jsou ochotni složit jim k nohám za jedinou noc třeba celý svět. Na podvědomé úrovni si ještě z dávných prvobytných dob pamatují, že jediná noc s takovou ženou může změnit celý život.

To hlavní totiž spočívá v následujícím: ve chvílích blízkosti žena upravuje a vylepšuje mužovo světelné pole. Právě ono umožňuje muži účinně jednat. Právě tuhle schopnost muž v ženě podvědomě hledá. Aby to však bylo vůbec možné, musí být vlastní ženino světelné pole silné a zdravé. Za dávných dob ženy pravidelně vyhledávaly samotu, meditovaly, přemýšlely a uvažovaly a své světelné pole tím obnovovaly a posilovaly.

Je přirozené, že jestliže je mužovo světelné pole poškozeno, nedokáže realizovat své plány, naplnit své sny, vydělat peníze ani získat moc. Protože obnovy se jim dostává prostřednictvím sexu, touží muži podvědomě po takové ženě, v níž cítí naplněnost. Pokud žena nemá energii a její světelné pole je poničeno, neznamená nic ani její mládí, ani bohatství, ani pěkná tvář. Je prázdná a žádný muž o ni doopravdy nebude stát. Nevidí a necítí v ní ženu.

Jestliže nevíte, jak svou energii obnovit, ztrácíte ji. Čas, stres, práce, to všechno zbavuje ženu energie a kolem pětatřicítky, čtyřicítky jsou mnohé už zcela zpustošené. Muž se vydává za hledáním nových zdrojů a navazuje známosti s mladšími.

Zdraví, štěstí v osobním životě i materiální zajištění ženy závisejí na její energii a vnitřním stavu.

=========
Jak posílit ženskou energii
Trojí energie ženy aneb to, o čem se obvykle mlčí

Facebook Adaline.cz