10 příznaků, že jste s tím správným mužem

1. Cítíte se s ním krásná zvnějšku i vnitřně

Správný muž se nespokojí jen se slovy, umí pocit vaší krásy dát najevo i vzájemným fyzickým a duševním působením.

2. Inspiruje

Správný muž má vždycky pevnou a silnou povahu. Inspiruje svými slovy i skutky. Povzbuzuje tak ženu, aby byla tou nejlepší svojí verzí.

3. Podporuje vás

Správný muž dobře ví, jak je pro ženu důležité vědomí jeho podpory a jaký význam má uspokojení jejích potřeb.

4. Stále se zdokonaluje

Správný muž si nikdy nedopřává moc oddechu. I když je chytrý a schopný a dosáhl už mnohého, stále se učí, ať už studiem, přijetím nových povinností nebo zlepšováním formy. Správný muž je pyšný na to, že se stále zlepšuje.

5. Cítíte s ním klid a bezpečí

Pocit ochrany a bezpečí je ve vztahu životně důležitý pro každou ženu. Je povinností muže jí tyto pocity zajistit. V případě jakéhokoli nebezpečí správný muž svou ženu vždycky chrání.

6. Vždycky si všímá maličkostí

Otevře vám dveře, přidrží židli, nakrmí děti atd. – to vše je jednání správného muže, který si všímá maličkostí. Nikdy není dost zaměstnán na to, aby vám nenabídl pomoc.

7. Je čestný

Správný muž nelže a nepodvádí, zvláště pak toho, koho miluje na celém světě nejvíc.Bez zaváhání vysloví pravdu.

8. Nikdy vás neponíží

Správný muž nikdy fyzicky, duševně ani citově neponíží svou partnerku. Konflikty řeší na úrovni a s pochopením.

9. Vždycky je nablízku

Dává najevo svou lásku. Za žádných okolností k vám nebude lhostejný. Nikdy nepomine svou povinnost stát vám po boku.

10. Snaží se získat a uchovat si vaši důvěru

Správný muž chápe, že důvěru, stejně jako lásku, nelze vynutit. Musí si ji získat. Když si vyslouží posvátnou důvěru ženy, přijímá to jako dar.

=========
Není na škodu vnést něco romantiky do každodenní šedi rodinného života
Nevdávejte se za někoho, kdo vás není hoden

Facebook Adaline.cz