Jak se můžeme přimět k tomu, abychom nebyli líní?


Každý z nás během svého života někdy zažil následující situaci. Je třeba, abyste něco udělali, a vy nejste v stavu se k tomu přimět. Na mysl vám v této souvislosti přicházejí četné výmluvy a argumenty, proč to nemůžete udělat. Pocit, který za takové situace máte, se označuje jako lenost. Není ničím překvapujícím, že negativní vlastnost, jakou právě lenost je, má přímou souvislost s různými aspekty psychologie. A právě z toho důvodu budou rady, které vám v tomto článku nabídneme, psychologického charakteru.

1. Je třeba se vzmužit. Na začátku se zkuste zmužit, probrat se ze stavu lenosti: vhodné je osprchovat se studenou vodou, pustit si hudbu, dobré je si zacvičit nebo zatančit.

2. Není vhodné se do ničeho nutit. Abychom mohli se stavy lenosti účinně bojovat, je především třeba uvědomit si, proč vlastně tyto stavy máme. Příčinou může být buďto samotný náš vztah k dotyčné záležitosti; patrně ji vnímáme jako jistý druh povinnosti, který nám nic pozitivního nepřinese. Rozhodně si nedovolte přemýšlet o tom, jak se přinutit k tomu, abyste to či ono udělali. Důležité právě je, abyste se pro to nakonec „dobrovolně rozhodli“.

3. Na danou situaci se snažte dívat z lepší stránky. Najděte si co nejvíce pozitivních momentů plynoucích z toho, že přestanete být líní. A to může mít na váš život velice příznivý dopad. Konečně začnete držet dietu, kterou potřebujete, začnete se správně stravovat, skoncujete s pozdními příchody do zaměstnání a zaznamenáte ještě celou řadu dalších výhod.

4. Motivujte se. Mějte na paměti, že čím je vaše motivace silnější, tím je šance na dobrý výsledek vašeho snažení větší. Představte si, jaké výhody vám do budoucnosti může přinést, když se lenosti zbavíte. Na místě je uvědomit si, kolik času jste ztratili jen proto, že jste se leností nechali ovládnout!

5. Vycvičte si sílu vůle. Existuje výraz «je nutno», «je třeba»…. Existují záležitosti, které je třeba řešit bez ohledu na vaši náladu. V této souvislosti byste rozhodně měli zabránit tomu, abyste se dostali do kategorie lidí se slabou vůlí.

6. Skoncujte s vymýšlením nejrůznějších výmluv. Vzpomeňte např. na dobu, kdy jste sami sobě slibovali, že např. od pondělka začnete pravidelně cvičit. Pravda je však také taková, že k tomu, abyste začali něco nového dělat či změnili svůj přístup k životu, nejsou nutné právě pondělky.

7. Dobré je sestavit si časový rozvrh. Sestavte si plán jednotlivých úkonů a opatření plánovaných například na jeden den, na týden či měsíc – podle stupně závažnosti. Pokud si takový plán sestavíte, umožní vám to lépe organizovat a využívat svůj čas a průběh vašeho pracovního dne pak bude mnohem snazší.

8. Rozdělte si jednotlivé záležitosti. Snažte se, abyste si záležitosti, kterým musíte během určité doby věnovat svoji pozornost, vhodným způsobem rozdělili. Budete-li uvažovat o tom, jak jednotlivé činnosti vhodně rozvrhnout, mějte vždy na mysli, že vrchol lidské aktivity nastává během první poloviny dne. Snažte se tedy vyřizovat složitější záležitosti během prvních čtyř hodin dne, tj. všeho bdělého stavu; ostatní záležitosti je pak vhodné ponechat na zbývající část dne.

9. Důležité je, abyste uměli odpočívat! Mějte na paměti, že nepřetržitá práce dobré výsledky nepřinese. Právě odtud může pramenit vaše vyčerpání a případně i lenost; váš organismus se takto hlásí o své právo na odpočinek a na regeneraci sil. Proto je vhodné dobu, po kterou pracujete, přerušovat: k regeneraci vašich sil dobře poslouží např. procházka na čerstvém vzduchu nebo rozcvička. V době přestávek v práci je prostě doporučeníhodné, abyste dělali to, co je vám příjemné a co vám přinese oddech a uvolnění. Správný režim rozdělení vašeho pracovního dne navíc přispěje i k tomu, že se pak dokážete snáze vypořádat s případnými negativními myšlenkami.

10. Vhodné je střídat fyzickou a duševní činnost. Ke zmenšení vaší unavitelnosti během pracovního dne je nezbytné střídání různých druhů činnosti – zejména pak činnost duševní s činností fyzickou. Pokud je vaše práce převážně intelektuálního charakteru, bude dobré, když do svého pracovního dne zařadíte „intermezza“ spojená s fyzickou činností resp. takovou, jež umožní odpočinek vašemu mozku.

=========
Emoce štíhlosti
Kdybych se měla ráda

Facebook Adaline.cz