Jak se muži a ženy chovají ve vztahu

Každá dvojice prochází několika stádii sbližování. Pokud jimi neprojde, je dost těžké vybudovat nějaký kvalitní vztah.

  1. Touha. Muže zajímá zevnějšek, ženy zase intelekt. Když muži připadá žena něčím zvláštní, pocítit k ní sympatie a touhu.
  2. Neurčitost. Muži se podaří získat ženinu náklonnost, avšak po nějaké době začíná pochybovat o správnosti svojí volby. Záhy se projeví jistý odstup. Je to období plné neklidu a nervozity, které je třeba přežít. A nepřestávat se dvořit. Žena musí v této etapě zachovat klid.
  3. Snaha být tím jediným. Přeje si být se svou milovanou a proměnit jejich vztah ve vztah hluboký a naplněný citem.
  4. Spřízněnost duší. Zamilovaní už se navzájem docela dobře znají a nedokáží si představit život s někým jiným. Toto období vyniká stabilitou, pěkným vztahem, naplněným vzájemným porozuměním a důvěrou.
  5. Zásnuby. Použijme tento dnes méně používaný termín pro období předcházející sňatku. Je to doba, kdy se mnoho dvojic rozchází, protože si uvědomí, že všechno je OK, ale nejsou ještě připraveni trvale žít v páru.


Má mě rád, nemá mě rád?

Muži většinou neumějí dávat najevo city, o to důležitější je jim porozumět. Muž miluje, jestliže:

Se bojí ženu ztratit. No jistě, tohle určitě není nějaký stoprocentní důkaz lásky. Za podobnou obavou se skrývá něco jiného: sebeláska, strach, že zůstane sám a nejistota.

Obklopuje svou milovanou láskou, cítí s ní, chrání ji a snaží se jí usnadnit život. Dává na srozuměnou, že odteď je ona pro něj ta jediná. Bere na sebe řešení finančních otázek, zajišťuje všechno, co žena potřebuje, jen aby jeho milovaná nijak nestrádala. Tohle chování bezpochyby ukazuje na lásku. Navíc muž pociťuje potěšení už jenom z toho, že se o ni může starat a pečovat a neočekává žádná slova díků.

Je svou láskou nadšen.

Na počátku vztahu je muž doslova nadšen vlastnostmi své vyvolené, je unešen její schopností porozumění, její oddaností, jejím půvabem a krásou. Muž netouží po pocitu, že získal ženu navždy. Je-li žena silná a samostatná, je dobře, tváří-li se občas jako slabé stvoření. Milující člověk může dávat najevo ty nejlepší vlastnosti. Žena takovéhle chování potřebuje, i když jsou s partnerem už dlouho spolu.

Kdo je tedy muž?

Snaží se zaujmout vůdčí postavení svými vlastnostmi: rozhodností, vytrvalostí, agresivní a rychlou reakcí, uměním čelit nezdarům a touhou po vítězství. Je pyšný na svoji průbojnost a vůli, avšak nedává to otevřeně najevo. I když má muž špatnou náladu, umí své negativní emoce nedávat najevo.

Muž musí mít pocit na nikom nezávislé svobody a chce být osobností s vysokým sebevědomím. Všímá si dobře, jak ho hodnotí ostatní, občas však zapomíná složit nějakou poklonu své partnerce. Kritika, výčitky, připomínání jeho nedokonalosti a minulých neúspěchů se bolestně dotýkají mužovy ješitnosti. Žena by neměla nijak dlouho skrývat pocit ublíženosti či urážky. Lépe je jasně říci, co jí vadí a proč a více se k tématu nevracet.

Když muž hovoří se ženou, říká většinou to, co si myslí a pokud se pokouší říkat nepravdu, je to na něm vidět. Když je spokojen, nenadělá moc řečí a nemyslí na nezbytnost nějakého popovídání. Prostě ho to nenapadne. Když nastane problém, nebude si ujasňovat vztahy, ale bude problém řešit. Žena však mužovo mlčení často mylně pokládá za projev lhostejnosti a vlažného vztahu k ní.

=========
Čeho si ženy na vztahu považují
Láska nemá minulý čas

Facebook Adaline.cz