Jediný důvod, pro který stojí za to se ženit

duvod_k_ozeneni

Dopis otce synovi ( o jediném skutečném důvodu pro ženitbu).

Nad podstatou harmonického manželství a  jediným důvodem k ženění se ve svém dopise synovi zamýšlí psycholog Kelly Flanagan.

Milý synu,

zdá se mi, jako by to bylo včera, kdy jsi čůral do plínek u mámy na klíně… Připadá mi, že to byl včerejšek, jenomže dneska už vedeme řeči o lásce. Řeknu ti, že s těma plínkama to bylo mnohem lehčí!

Nejspíš se, kamaráde, jednou budeš chtít taky ženit – a důvody k tomu budeš mít  – no, úplně pomýlené. Jako jsme je měli my všichni! Všeobecně nejvíce rozšířená příčina ženitby je zároveň nejvíc nebezpečná: ženíme se, protože máme zato, že rodinný život nám přinese štěstí. Ovšem vstupovat do manželství, aby člověk získal štěstí, to je jistá cesta k rozvodu.

Na světě skutečně existují krásná manželství. Jenomže se takovými nestanou nějakým tíhnutím ke štěstí; jsou krásná díky hledání něčeho úplně jiného. Manželství se formuje, když dva lidé chápou shodně jediný důvod vstupu do něj: aby totiž člověk každý den potlačoval svoje ego. Ego. Řeknu ti, co to slovo znamená pro mě:

Ego je ta tvoje součást, která chrání tvé srdce. Narodil ses s dobrým, laskavým srdcem, které tě nikdy neopustí. Když jsem ale na tebe byl moc přísný, nebo když se ti kamarádi ve škole posmívali kvůli výběru volitelných předmětů, býval jsi vzteklý a naštvaný. Načež jsi pak začal silně pochybovat, jestli opravdu máš dobré srdce. Nic si z toho nedělej, tím jsme prošli všichni.

Tvůj rozum tehdy honem začal budovat kolem tvého srdce zeď. To se nám taky děje všem. Představ si to jako vysokánský zámek s vodním příkopem – ten tě chrání před dobyvateli, kteří by se mohli dostat dovnitř a tvoje srdce porazit.  Sláva bohu, že existuje ta zeď! Tvoje srdce, kamaráde, tu ochranu potřebuje.

Ego-zeď nám nejdřív slouží čistě k tomu, aby k nám někdo nežádoucí nevtrhl. My ovšem víme, že nejlepší obranou je útok. Podél zdi tedy postavíme děla a začínáme z nich pálit. U někoho má tohle ostřelování podobu záchvatů vzteku, u jiného jsou to drby, nadávky či hádky. Jednou z mých oblíbených ego-zdí je předstírání, že všichni za mou zdí jsou na omylu. Dopřávám si tak pocit, že pravdu mám já a že jsem navíc velmi šlechetný. Ve skutečnosti se pouze ocitám v zajetí svých představ a myšlenek. Vím, že právě z těchhle ego-děl jsem po tobě občas pálil – odpusť mi to.

Někdy svá děla potřebujeme, abychom přežili. Nejčastěji je však nepotřebujeme vůbec. Jak muži, tak ženy mají své ego-zdi s děly za nimi. Záhy z budeš dospělý mužský, proto je důležité, abys věděl, jak muži svou zeď obvykle vysvětlují – omlouváme její existenci tím, že „opravdový chlap“ ji zkrátka mít musí, že ji potřebuje. Ve skutečnosti se však bojíme, že naše srdce se neukážou být dost dobrá pro lidi, které milujeme. Máme z toho strach. Proto raději zůstáváme v bezpečí těch vysokánských zdí s obrovským množstvím děl.

Chápeš, že tohle může pro manželství představovat problém? Pokud uvízneš v pasti pocitu nezbytnosti ego-zdi pro „opravdového chlapa“, zbavíš se sám jakékoli možnosti založit dlouhé a šťastné manželství. Protože cílem manželství je demontáž ego-zdi, cihlu po cihle, dokud nebudeš zcela a úplně vydán napospas člověku, kterého miluješ. Dokud před ním nebudeš naprosto odhalený. Zranitelný. A absolutně s ním zajedno.

Mnozí ti budou říkat, že klíčem ke šťastnému manželství je učinit jeho středobodem Boha. Já si však myslím, že to záleží na tom, jak tvá zkušenost s Bohem ovlivňuje tvoje ego. Protože je-li tvůj Bůh Bohem moci a dominance, Bůh, který dokazuje, že máš vždycky pravdu a to ti dává právo posuzovat všechny ostatní lidi, Bůh, který tě neustále udržuje v komfortní zóně – pak myslím, že bys takového Boha měl držet co nejdál od středobodu svého manželství. Protože on tvou ego-zeď ještě zvýší a zpevní.

Jestli je ale Bůh, kterého jsi poznal, zranitelný, je-li tím, kdo celý svět převrací vzhůru nohama, kdo je přítomen ve zkroušeném srdci, ujímá se těch, kteří žijí na okraji života a rád obětuje všechno kvůli smíření, je-li tím, kdo s radostí nahradí svůj klid nebezpečím a rizikem skutečné lásky, pak ano, souhlasím, ať On je středobodem tvého manželství. Je-li tvůj Bůh tím, kdo ničí zlo, pak změní tvoje manželství v posvátný prostor.

V čem je tajemství šťastného manželství? Ožeň se s takovou, která také chápe, v čem spočívá jediný důstojný důvod k uzavření manželství.

=========

Facebook Adaline.cz