Mapa mého života

Ztratili jste se a nevíte, jak dál? Nakreslete si pak jakousi mapu svého života, na které vy a všichni ve vašem okolí budou představovat jednotlivé země. Pomyslné „země“, které budou představovat vás i lidi ve vašem okolí, budou různé velikosti a budou mezi nimi různé vztahy. Některé budu mít společné hranice, jiné je mít nebudou. Další pak budou hraničit „přes vodu“. Mezi některými z nich bude existovat společná zóna, například jakási celní unie či obdoba Šengenské dohody. Mezi různými zeměmi pak budou platit odlišné vízové vztahy, některé budou jednodušší, jiné pak poněkud složitější.

Potom se na obrázek mapy podívejte a zamyslete se nad tím, jak hranice mezi jednotlivými pomyslnými zeměmi vypadaly dejme tomu někdy před pěti lety. Právě to vám může pomoci, abyste si uvědomili nejrůznější souvislosti. Například:

Před těmi pěti lety byly na mapě vašeho života mnohé těsné hranice, existovaly mezi vámi četné vztahy, ale také rozpory. A to je také jedna z hlavních příčin, proč jste nyní „přesyceni vzájemnými vztahy“ a stali jste se jakýmsi ostrůvkem, který nikoho nezajímá a který se nikdo nebude pokoušet dobýt.

Možná je ale také opačná varianta, spočívající v tom, že ačkoliv jste dříve byli v relativní izolaci, momentálně máte četné pevné vztahy s jinými. Obrazně vyjádřeno z pohledu vaší mapy života: vaši zemi neustále okupují nejrůznější sousedé a není vyloučeno, že vy mnohé z těchto „dobyvatelů“ zatýkáte a svoji zemi si bráníte (tato tendence se těžko a nerada přiznává, ovšem každý z nás uvnitř v sobě takovéto tendence má – jenom v rozdílné míře).

Je také dost možné, že si podvědomě utváříte různé kategorie zemí: jsou to na jedné straně spojenci, s nimiž jsou vaše vzájemné vztahy poněkud zjednodušené a na druhé straně jsou to pak protivníci; mezi nimi a sebou budujete bariéry a v některých případech dokonce vytváříte instituce zaměřené proti nim.

A když posléze vytipujete některé zákonitosti, pak snáze pochopíte, v jakém směru byste měli vyvinout snahu; jde pak o to, abyste rozpoznali, čemu byste se měli spíše učit: zda v první řadě chránit své zájmy či žít v otevřeném světě a proti nikomu nebojovat. Pak si položíte otázku typu: „Co je vlastně pro mne lepší: budovat s ostatními dobré vztahy nebo si dovolit v obcování s okolím jistou pauzu a pobýt někde o samotě?

=========
Zaměřte se na sebe. Ne na muže.
7 pravidel ženské sebejistoty

Facebook Adaline.cz