Moudrá žena nezůstane, když vidí, že její láska není opětována

Jiná bude milovat a ke své škodě trpět. Moudrá žena se však zachová jinak…

Když zjistí, že si zasluhuje něco lepšího, neváhá se moudrá žena rozhodnout pro odchod.

Zvolila si vás, stavěla vás nade vše, přede všemi jste u ní měl přednost, vy však jste tomu nevěnoval náležitou pozornost. Její láska k vám byla bezpodmínečná, prostě vás milovala a dost. Vaše nedostatky ji nechávaly v klidu, pokládala vás za nedokonalého právě tím způsobem, který pro ni byl dokonalý, a to ji naprosto uspokojovalo.

Milovala vás vším, co měla, nic nežádala náhradou, jenom si přála, abyste jí za její lásku dával tu svou.

Když vám bylo smutno, když jste se potřeboval svěřit se svými chmurami, byla vedle vás. Ve chvílích nejistoty vám byla oporou. Mohl jste se na ni ve všem spolehnout. Chtěla pro vás jenom to nejlepší, chtěla vás milovat a chtěla o vás pečovat, chtěla vám pomoci pochopit, co to vlastně znamená milovat a co znamená být milován. Bývali byste mohli spolu žít. Nebylo to nemožné. Představovala si svůj život s vámi.

Věnovala vám své srdce, svou mysl, tělo i duši.

Život s vámi byl pro ni tím hlavním, její hlavní starostí bylo vaše blaho, vaše štěstí a spokojenost. Vy jste však byl zaměřen hlavně na sebe, byl jste docela obyčejně sobecký. Její city byly pro vás příliš opravdové, příliš silné, a protože sám jste takových citů nebyl schopen, ty její jste ignoroval. Naučila se tedy existovat sama pro sebe. Vy jste zapomněl, že ona vaši lásku potřebuje, tak jako lásku potřebuje každý člověk. Bral jste její lásku jako něco samozřejmého, jako něco, čím je vám přímo povinována. Rozhodl jste se jednoduše nemyslet na to, že láska je záležitostí dvou lidí.

Pochopte, že pokud budete mít nějakou ženu, která si vás idealizuje a snese od vás všechno, bude vás nejspíš milovat a zůstane s vámi až do hořkého konce. Avšak žena moudrá pochopí, kdy je třeba odejít. Ví, kolik lásky může dát a kolik jí potřebuje přijímat. Jestliže nevidí ve vztahu vyváženost, odchází.

Jestliže neopětujete lásku a pozornost, které se vám dostává v jakémkoli vztahu, pak člověka, který vám je poskytuje, nakonec unaví marné obětování času, citů i námahy a nebude chtít víc vynakládat energii kvůli někomu, kdo si toho neváží a neumí to patřičně ocenit.

Když od vás moudrá žena odejde, zůstane po ní ve vašem srdci prázdnota, kterou víc už nikdo nedokáže zaplnit. Protože jen těžko vás někdy ještě někdo bude mít rád tak naprosto a nepodmíněně. Něco podobného je životní dar, který je člověku obvykle dopřán jenom jednou.

Existuje pravděpodobnost, že její láska pro vás bude cennou lekcí, díky které pochopíte, že být milován je ten největší dar. Aby však vztah mohl existovat, aby mohl žít a rozvíjet se, je třeba dávat to, co sami dostáváme.

A/N/A

=========
Žena, která víc dává než bere. 11 vlastností ženy, která za něco stojí
Pokud chcete muže lépe poznat, zajděte s ním do restaurace

Facebook Adaline.cz