Psychologie ženské žárlivosti

Co je to vlastně ženská žárlivost a s čím je spjata? Obecně lze konstatovat, že je spojena s nepříznivou životní situací s celkově negativním dopadem na psychiku. Platí, že čím větší je negativní dopad na psychiku, tím má žárlivost větší intenzitu. Objevují se názory, že někteří lidé žárlí a jsou tím nadšeni! Dokonce nastávají situace budící dojem, že lidé žárlí proto, že prostě žárlit chtějí! Protože se jim to líbí. Zájmeno «jim» v daném kontextu mnohým odborníkům «nesedí» Za vhodnější by považovali použití zájmena «nám»; nikdo z nás totiž není bez chyb!

Dá se říci, že žárlivost je jakousi solí lásky… A problémy nastanou v okamžiku, kdy je této soli příliš mnoho. A láska se pak stává jakoby nepoživatelnou, podobá se v čemsi právě tomu přesolenému jídlu. Dá se také konstatovat, že se do dnešního dne celý svět nedokázal smířit s tím, že Othello uškrtil Desdemonu! A nelze zapomenout ani na onen strašlivý příběh José a Carmen. Vždyť se José, ten prostý a otevřený chlapec, dostal do vězení za vraždu! A proč vlastně tomu tak bylo? Někteří tvrdí, že Carmen byla všeho vinna. A co bylo na konci příběhu? Žena, jež zemřela násilnou smrtí a chlapec se zničenou budoucností. Tak jakou to mělo vlastně cenu?

Psychoanalytici, tedy odborníci, kteří o nás vědí mnohé, co o sobě mnohdy nevíme ani my sami, tvrdí, že v hloubi našeho podvědomí je žárlivost podporována banálními obavami. Totiž strachem, že ztratíme náklonnost někoho, na kom nám velice záleží. Zdá se, že je tu jakýsi logický řetězec, jenž má zhruba následující podobu: žárlivost vzniká tehdy, když se objeví podezření, nebo dokonce, což je ještě horší, důkaz, že ten, na kom nám záleží, je sympatický ještě někomu dalšímu. A v tom okamžiku u nás vzniká celá škála momentů, kdy prožíváme duševní muka.

Tak tomu ovšem není. Každá žena, která má alespoň nějaké minimální životní zkušenosti, ví, jak nesnadné bývá udržet si muže po svém boku, pokud se čas od času nenavodí situace, kdy bude žárlit! Platí tedy, že pokud nebudete muži, kterého milujete, vůbec nikdy poskytovat «příležitost», aby žárlil, pak dříve či později nabude dojmu, že pro žádné jiné muže zřejmě nejste zajímavá. A přijde mu poté na mysl: «K čemu mně vlastně je taková, která nikoho jiného nezajímá? » A odborníci tedy tvrdí: žárlivost je nezbytná; nějaké to znepokojení prostě občas přijít musí!

Prožívat momenty žárlivosti se mužům líbí více než ženám. Muži jsou posedlí ženskou krásou. Ovšem nikoliv proto, že by byli všichni bez výjimky nějakými estéty a patřili k těm, kteří si cení všeho, co je krásné. Jde spíše o to, že žena, kterou si dotyčný muž pro sebe vybral, je nedílnou součástí jeho mužského renomé. Krásná žena je jedním z momentů nasvědčujících tomu, že se jedná o úspěšného muže, podobně jako prestižní práce, vozidlo věhlasné značky či nákladné hodinky.

Muž potřebuje neustále dostávat informace potvrzující skutečnost, že jeho žena je atraktivní pro mnohé; on ji však získal, a to z toho důvodu, že on je lepší než ti ostatní. A to je ten důvod, proč muži mnohdy kvůli ženám žárlí, a to bez ohledu na to, zda k tomu mají racionální důvod či nikoliv.

A ženy, podobně jako muži, také žárlí. V tomto případě z jakýchsi «profylaktických» důvodů. Sledují cíl, aby muž věděl, že je pod neustálou kontrolou a nepodléhal případným pokušením…

=========
Když muž miluje ženu
Tři věci, které muž nezbytně musí získat od ženy

Facebook Adaline.cz