Test: Máte se ráda?

Myslíte si, že se máte ráda?

Doktorka medicíny, lékařka Valentina Moskalenko je specialistkou v oblasti drogových závislostí a zároveň odbornicí na rodinnou psychoterapeii. Dlouhou dobu působila v rehabilitačním centru Betty Fordové na Rancho Mirage v Kalifornii. Je autorkou řady knih a vědeckých publikací věnovaných otázkám psychického zdraví. Také následující test pochází z její praxe.

Odpovídejte “ano” nebo “ne” na následující otázky:

  1. Berete samu sebe takovou, jaká jste?
  2. Myslíte si, že vás pronásleduje neúspěch?
  3. Poměřujete své jednání názory ostatních?
  4. Máte ve zvyku vybavovat si minulé rozhovory nebo situace, abyste se z nich poučila, jak se v podobných situacích zachovali jiní?
  5. Pociťujete rozpaky, je-li ve vaší přítomnosti vyslovována chvála vaší osoby?
  6. Dokážete strávit delší dobu o samotě?
  7. Pociťujete zjevnou souvislost mezi materiální situací a duševní pohodou?
  8. Trpíte často obavami, že se stane to nejhorší?
  9. Je pro vás těžké dávat najevo své city k ostatním?
  10. Dokážete klidně vyslovit svůj názor odlišný od názoru většiny členů rodiny nebo pracovního kolektivu?


Otázky 1 a 10:

Za každé ne si započítejte 0 bodů, za každé ano– 5 bodů.

Otázky 2-9:

Za každé ne si započítejte 5 bodů, za každé ano– 0 bodů.

VYHODNOCENÍ:

35-50 bodů: máte se ráda, máte tedy ráda i ostatní. Díky tomu se vám od lidí kolem dostává kladných stimulů. Umíte ocenit přednosti jiných lidí, ale umíte ocenit i ty vlastní. To vám dodává vnitřní stabilitu a chrání vás to před různými krajnostmi ve vztahu k ostatním lidem.

15-30 bodů: věnujete přehnanou pozornost svým slabostem a svých schopností nevyužíváte v plné míře. Máte i chvíle nepřízně k sobě samé. Tehdy je pro vás těžké odpoutat se od vlastní osoby, v důsledku toho i prokazovat pozornost a lásku ostatním a na tomto základě pak posilovat vzájemnou náklonnost.

0-10 bodů: vy se rozhodně nemáte ráda. Téměř vždycky očekáváte, že se vám přihodí něco špatného, přičemž tato očekávání se často naplňují. Bývají chvíle, kdy nenávidíte sama sebe. Pak se dopouštíte chybných kroků a přijímáte špatná rozhodnutí. Jedním z nich může být obětavá, míru neznající služba někomu blízkému. Nedivte se, pokud vás jednoho dne místo vděku otevřeně zavrhne. To je velmi bolestivé. Nikdy však není pozdě přiznat si, že problém je ve vás. Přišel čas zbavit sebe sama i svého blízkého přehnané péče a zaměřit se na své vlastní zájmy. Pokud se vám to podaří, s radostí zjistíte, že je vám na světě lépe.

=========
ТЕST: co je vaší hlavní slabostí při hledání toho pravého
Čím se bavit v letních měsících?

Facebook Adaline.cz