Ženy, které jsou po dlouhou dobu samy, jsou konec konců nejšťastnější

Život se může rozvíjet všelijak a skutečnost, zda člověk má nebo nemá s někým vztah, nelze pokládat za jediné kritérium štěstí.

Obvykle mívají lidé sklon osamělé či nezadané ženy litovat. Domnívají se, že jsou to se životem nespokojené, od společnosti izolované a osamělé bytosti.

Pravdou však je, že pokud jde o ženy a jejich osobní život, neměl by být vztah vnímán jako jediné kritérium štěstí.

Proč?

Protože ženy, které žijí samy, obvykle rodinný stav či „zadanost“ za faktor ovlivňující jejich pocit štěstí a úspěchu nepokládají.

Protože ženy, které dlouhodobě žijí samy se vůbec necítí nešťastné, osamělé, depresivní nebo emocionálně úzkostné.

Protože k tomu, aby se cítily šťastné a spokojené nepotřebují partnera. Těchto pocitů si bohatě užívají i bez něj.

Protože mají odvahu zpochybňovat odvěký stereotyp tvrdící, že bez romantického vztahu a partnera život nestojí za nic, není to vlastně žádný život, ale jen věčný smutek a bolest.

Pokud jde o důvody vedoucí k tomu, že některé ženy žijí dlouhodobě osaměle, jejich seznam by byl velice dlouhý.

Možná, že netouží být něčí přítelkyní právě teď, a možná, že jejich osamělost trvá už od školních dnů.

Možná se pokoušely vybudovat vztahy s muži, kteří je nakonec nechali a zlomili jim srdce.

Možná se dokonce občas s nějakým mužem setkávají, ale tyto schůzky zatím nevedly k rozvoji skutečného romantického vztahu.

Možná se cíleně rozhodly pro samotu, protože potřebovaly přestávku ve vztahu.

Avšak ať je důvod jejich samostatného života jakýkoli, ženy, které zůstávají po dlouhou dobu samy, jsou šťastné, a to z následujících důvodů:

Protože ženy, které získají samostatnost, začínají prožívat pocit dokonalého štěstí. Je jim se sebou dobře. S potěšením navštěvují obchody, kupují si oblečení podle svého vlastního vkusu a chodí na oběd do své oblíbené restaurace.

Necítí se osamoceně ani když jdou do postele, ani když jdou na svatbu přítelkyně.

Nemají žádnou druhou polovici, se kterou by se mohly podělit o své myšlenky nebo zkušenosti, ale tato skutečnost je naprosto nezbavuje pohody a vyrovnanosti. Ve společnosti je jim dobře a jsou v ní samy za sebe s potěšením.

Štěstím je naplňuje skutečnost, že mají dostatek času zaměřit se na své potřeby, na své cíle, zájmy a koníčky.

Mají k dispozici všechen čas na světě, aby si mohly dostatečně ujasnit, co skutečně potřebují a co od života doopravdy chtějí.

Směle je můžeme označit za jedny z nejšťastnějších lidí, protože se řídí svými cíli a sny a neopouštějí je. Mají dost času i prostoru na to, aby pochopily, co je pro ně v životě důležité a správně si nastavily své osobní priority.

Jsou konec konců šťastnější než jejich přítelkyně, které žijí v partnerském vztahu, protože nemusejí omezovat a ztrácet úzké vztahy se svými přáteli, rodinnými příslušníky a kolegy. Drží se svých blízkých a nevzdalují se jim.

Cítí se zcela šťastné od okamžiku, kdy získají nezávislost. Dokáží si samy vydělávat na život a vědí, jak se o sebe postarat.Věří ve svoje síly a jsou dokonale schopny zařídit si pro sebe šťastný, vědomým bytím naplněný a příjemný život.

Můžete je oprávněně pokládat za ty nejšťastnější z žen, protože dobře vědí, že žena nepotřebuje učinit si z romantického partnera jakýsi střed vesmíru a podmínku šťastného života. Je jim naprosto jasné, že případný partner nemá být obsahem veškerých jejich myšlenek.

Svobodné ženy nechtějí usilovat o muže, ale o to, čeho chtějí v životě dosáhnout, o takové věci, které jim umožní zajistit si budoucnost, jakou si vysnily.

Ženy, které už delší čas nepěstují žádný romantický vztah a nechodí na romantická rande, se samoty vůbec nebojí a představa, že by zůstaly samy navždy, je nijak neděsí. Jsou koneckonců na takový způsob života zvyklé a vyhovuje jim v každém ohledu.

Osamělé ženy netrápí strach ani samota, naopak si takového života s radostí užívají. Samota je neleká, ale inspiruje.

A pokud se snad přece jen náhodou setkají na své cestě s mužem, s nímž se rozhodnou založit vztah, pak to bude člověk, který bude jen podporovat jejich snahy o dosažení vlastního štěstí a úspěchu. Člověk úspěšný, šťastný, spokojený se životem na vlastní pěst. Takový, který bude tak chytrý a silný, jako jsou ony samy, který bude schopen držet s nimi krok ve všech životních situacích.

Bude to muž, který se bude cítit šťastný ze skutečnosti, že jeho žena má své vlastní cíle, plány, sny a koníčky a že má nad svým životem úplnou kontrolu. Člověk, který bude prožívat upřímné štěstí a radost ve chvílích, kdy ona dosáhne svých cílů, a nezapomene ji přitom povzbuzovat k dosahování nových výšin. Muž, vedle kterého se bude cítit ještě silnější, šťastnější a naplněnější.

Protože žena, která se našla ve své samotě, se nikdy nevzdá své nezávislosti, své individuality a síly. Ve víru milostných vztahů nikdy nezradí ani své cíle, ani sny, ani touhy, a konec konců ani sama sebe.

Nikdy nemůže začít rozvíjet vztah s někým, kdo by se pokoušel bránit jí, aby žila svůj opravdový, skutečně šťastný a vědomý život.

=========
Osamělé provdané ženy
Dříve jsem ze zvyku ledacos snesla…

Facebook Adaline.cz