10 věcí, které zabíjejí ženskou energii

Ne každému se v dnešní době musejí líbit následující názory na ženskost a ženskou energii. V něčem jde o přístup dnes skutečně neobvyklý. V každém případě však to mohou být pohledy podnětné. Zkuste se nad nimi zamyslet.

Žena může být doopravdy šťastná jenom tehdy, když sama sebe realizuje především jako ženu. Pouze v takovém případě se může realizovat také jako matka, jako členka společnosti, ale i profesně v zaměstnání. To hlavní na ženě, co ji dělá silnou a přitažlivou, je její energie. Pro přesnost dodejme – její ženská energie. Existuje však deset věcí, které tuto energii likvidují. Nedejte zabít svoji ženskost a ženskou energii, protože na nich závisí vaše štěstí.

Co zabíjí ženskou sílu a energii?

Přehnané množství kontaktů s vnějším světem. Žena by se měla stýkat pouze s takovými lidmi, kteří ji mají rádi. Nemá opouštět svoji komfortní zónu. Muž se naopak má stýkat s těmi, kdo ho rádi nemají, protože tak se rozvíjí, tak se učí překonávat těžkosti. Jednou z hlavních ženských chyb je snaha zabývat se tím, co se ženě nelíbí. To ji připravuje o velké množství energie.

Nedostatečná nebo žádná péče o vlastní tělo, vyhýbání fyzickým aktivitám. Svou energii žena posiluje, pokud se stará o své zdraví a pečuje o svoji krásu tělesnou i duševní. Neupravená a nemocná žena strádá jak slabostí tělesnou, tak i energetickou.

Nepřítomnost emocí. Hodně žen se domnívá, že je třeba ukazovat pouze kladné emoce, myslet vždycky pozitivně a za každých okolností mít vždycky na tváři úsměv nebo se smát. Žena má však projevovat i negativní emoce, jakkoli dozajista ne přede všemi, nicméně dát průchod slzám a třeba i vzteku může před těmi, komu důvěřuje a má je ráda, před těmi, kdo jsou jí opravdu blízcí. Žena by vždycky měla mít někoho, před kým může projevit jakékoli emoce. Emocionální uzavřenost ji zbavuje ženské energie.

Absence koníčků. Opravdu obrovské množství energie a kladných emocí získává žena tehdy, pokud se zabývá tím, co ráda dělá. Rozhodně by měla mít nějaké hobby a toto hobby by měl podporovat i její partner. Žena by se zkrátka měla realizovat v něčem, co ji přitahuje, baví a v čem se vyžívá – ať je to tanec nebo třeba pletení.

Absence tvorby. Jestliže žena nic nevytváří, její energie ustrne. Vše, co žena dělá rukama, je tvorbou – od úklidu, přes vaření a plení záhonů až po kreslení nebo utváření interiéru. Když žena vytváří něco krásného, stává se sama krásnou. Pokud bude žena ve volném čase celou dobu jen polehávat na gauči, začne upadat a zakrátko přijde o všechnu svoji ženskou energii.

Touha řídit. Žena má inspirovat, nikoli řešit problémy. Řízení neodpovídá její přirozené podstatě.

Mužské povinnosti. Jestliže žena vykonává mužskou práci, ztrácí svoji ženskost. Zpočátku může žena, zabývající se typicky mužskou prací, připadat někomu dokonce jako velmi sexy, neobyčejná a přitažlivá, to však pomíjí stejně rychle, jako žena vlivem mužské práce začíná hrubnout duševně i fyzicky.

Soupeření. Ženskou energii ničí soupeření nebo obava z konkurence jiné ženy. Žena nemá vyvíjet úsilí, aby o něco bojovala, aby dokazovala, že je lepší, krásnější nebo chytřejší. Je od počátku vždycky lepší.

Absence kamarádek. Žena se potřebuje stýkat s jinými ženami, protože komunikace s nimi je pro ni dalším silným zdrojem energie.

Absence volného času. Žena musí vždycky mít čas sama na sebe, na své osobní záležitosti, na duševní i fyzickou péči o sebe.

=========
Proč jako magnet přitahujete špatné muže
Klíčové tajemství šťastného vztahu.

Facebook Adaline.cz