8 pravd o mužském způsobu uvažování, které by žena měla znát

Muži opravdu nejsou tak jednoduší, jak to mnohým ženám připadá. Ne, nesmějte se, opravdu bychom rádi obrátili vaši pozornost k některým odlišnostem mužského uvažování, které působí zbytečná a často bolavá nedorozumění. A rovnou zdůrazňujeme, že jsou to právě jen a jen odlišnosti, nikoli chyby nebo nedostatky, V něčem jsou muži zkrátka jiní. To neznamená horší. Že například nedokážou vyjádřit své city ještě neznamená, že žádné nemají. Často pak, když se k tomu odhodlají, jim některé ženy zkrátka nemohou porozumět, protože na to nejsou připraveny.

Aby se vztah skutečně mohl rozvíjet, musí žena pochopit některé věci, které jí muž sám o sobě říci nedokáže.

1. Pro muže je láska totéž, co úcta.

Je to pro ně skutečně jedno a to samé. Nemůžete ho milovat a nevážit si ho. Jestliže muž cítí váš respekt, je to pro něj potvrzení vaší lásky.

2. Na pohled může muž působit silně, uvnitř se však cítí jako malý vystrašený chlapeček.

Přestože se časy mění a společnost rozvíjí a proměňuje své zákonitosti, většinový společenský úzus ještě stále klade na muže mnohou zátěž – očekává se, že bude «opravdový chlap», že svou partnerku, potažmo rodinu ekonomicky zajistí a také ochrání, že se postará, že bude vždycky silný a pevný. Bylo by vlastně téměř podivné, kdyby se někteří muži neobávali, že to nezvládnou. Své obavy však pečlivě skrývají.

3. U většiny mužů není snaha zajistit svou rodinu projevem jejich přání, ale přímo potřeby.

Je to evoluční, instinktivní součást jeho sebeutvrzení a plnění své mužské role. I když třeba dost vyděláváte a vaše příjmy jsou stejné, dopřejte mu nevelkou převahu pro pocit, že on je tím hlavním živitelem. Nechte ho předvést svou sílu a šikovnost, nevystavujte na odiv svou emancipovanost. Muž potřebuje jistotu, že je vám oporou, proto nepřehánějte předvádění své soběstačnosti a samostatnosti. Nabyde-li dojmu, že vše zvládáte sama, může nakonec skutečně selhat v situaci, kdy ho budete potřebovat. Ne že by vám pomoci nechtěl, ale nebude si jist, zda jeho pomoc potřebujete.

4. Pro muže je přirozené držet si odstup od problému a řešit situaci s nadhledem.

Muž vcelku snadno dokáže odejít od právě nastoleného problému, toho si dříve či později všimne každá žena. Otázkou je, zda si to správně vyloží. Pro muže je totiž přirozené a také mnohem snazší než pro ženu zaujmout poněkud odtažitou pozici, aby problém řešil. Často si ho rozdělí na části a přistupuje k jejich řešení postupně. To je postup ženám vzdálený, jsou do problému daleko více ponořeny, berou ho více osobně. Mužský mozek zkrátka funguje jinak, nad problémem se rád zamyslí nejprve sám.

5. Odpírání sexu probouzí v muži nejistotu

Muž nejen že touží po sexu, touží, abyste po sexu toužila i vy. Muž se prostřednictvím sexu cítí být milován. Je to sex, co otevírá mužovo srdce. A je to sex, co mu ve vztahu dodává jistotu. Takže vše naopak než u ženy, která potřebuje cítit lásku, aby zatoužila po sexu. Jestliže však muži odpíráte sex, odpíráte mu z jeho pohledu lásku, odpíráte mu city. Vnukáte mu pocit, že je zbytečný. Pro muže je sex projevem, formou lásky. Když utrpí nezdar, je bez nálady, cítí se nesvůj, je pro něj nejlepší útěchou a podporou sex.

6. Muž – i takový, který žije ve šťastném partnerství – si nemůže nevšímat jiných přitažlivých žen.

Nijak to nesouvisí s vaším vztahem, jsou to čistě pudové poryvy. Samozřejmě předpokládáme, že ty poryvy muž bude ovládat a nebude civět do výstřihu každé ženy, kterou potká. Nebo že bude pohledem svlékat kolemjdoucí mladici, zatím co mu něco vyprávíte. Pokud se chová takhle a nedokáže to ovládnout i když v klidu dáte najevo, že vám takové chování vadí, nemá smysl dělat scény. Spíš je možná vhodná i porada s odborníkem.

7. Muži jsou také romantičtí, jenom to projevují jinak.

Pro muže může romantika spočívat v něčem jiném, než v čem se ukrývá pro ženu. Nicméně doba pokročila a muži mají většinou dobrý přehled o tom, co ženy rády a co vyznávají jako klasické romantické atributy. Takže stojí-li o nějakou ženu, mohou se projevovat velmi romanticky. Berte ovšem na vědomí, že nejlíp ho za romantický večer odměníte sexem. Pro muže je sex také romantika.

8. Muže nerozhodí, že jste přibrala dvě kila. Hlavně když o sebe dbáte a neztrácíte víru ve vlastní krásu.

Když žena pečuje o své tělo, je to pro muže totéž, jako by pečovala o něj. Když se umí nést tak, aby bylo zřejmé, že tady kráčí silná a krásná žena, působí to na něj přímo neodolatelně. Nemusíte být oblečená podle poslední módy, ale musí vám to sedět a musí vám to slušet. Buďte přirozená, usměvavá a neztrácejte humor.

=========
9 pocitů, kterými intuice signalizuje, že tohle není ten pravý
9 věci, o kterých si ženy myslí, že se mužům líbí, ale není to pravda

Facebook Adaline.cz