Jak si má žena počínat, aby muže povzbuzovala k úspěchu

Podlé dávné tradice je právě žena tvůrčí energií Vesmíru, inspirující a naplňující muže. Muž, jemuž se této energie dostává, ji proměňuje v hojnost. Muži je dána schopnost ženskou energii strukturovat a přeměňovat ji v materiální blahobyt a peněžní proud.

Má se za to, že bez ženské energie muž nedokáže plně realizovat svůj potenciál, vydělat dostatek peněz a dosáhnout kýženého postavení. Proto čím větší objem ženské energie žena má, tím úspěšnější je muž po jejím boku. Ženě je od přírody dána schopnost učinit muže úspěšným a prosperujícím člověkem. Jestliže to ženě v životě nevychází jak si přála, má-li vedle sebe nepravého muže nebo její muž dosud nedosáhl úspěchu, musí se nejprve ptát sama sebe: udělala jsem všechno pro to, aby můj muž byl úspěšný a bohatý? Možná to není vinou muže, možná, že objem ženské energie je zkrátka nedostatečný a není mu náležitou pomocí.

Důležité rovněž je, aby muž, jemuž se ženské energie dostává, ji dovedl ocenit, aby se sám chtěl stát úspěšným. Mužův úspěch je minimálně z padesáti procent zásluhou ženy. Nestává se, že by muž neusiloval o úspěch. Je to jeho přirozenost. Vlivem nesprávné výchovy, ustavičné kritiky, případně pod tlakem řady velkých nezdarů se může zdát, že muž tento svůj potenciál ztratil. Nicméně to tak není. Potenciál má každý muž a neztratí se po celou dobu jeho života.

Žena napomáhá úspěchu milovaného muže. Prostřednictvím laskavosti, péče a lásky, přijetím i sexem žena muže naplňuje svou energií, udává patřičný vektor a muž tuto energii přeměňuje v energii prosperity, úspěchu a bohatství. Ženě je přírodou dáno BÝT, ŽÍT, PŘINÁŠET RADOST, MILOVAT. Muži je dáno JEDNAT, DOSAHOVAT a VÍTĚZIT.

Co konkrétně má dělat žena, aby muže povzbudila k úspěchu:

1. Brát a přijímat ho takového, jaký je. Nepředělávat ho.

Když ho přijímáte, uznáváte jeho právo být sám sebou. Musíte se zbavit domněnky, že víte něco lépe než muž, lépe se v něčem vyznáte, že jste chytřejší než on. Nechte mu svobodu být sám sebou. Nepokoušejte se ho zdokonalit. Přijetí znamená, že ho uznáváte za stejného člověka, jakým jste sama, s jeho přednostmi i nedostatky. Chápete, že má chyby, jako je má každý jiný muž. Berete ho jako celek, jako člověka se všemi jeho cennými vlastnostmi i s jeho slabostmi.

2. Cenit si jeho lepších stránek a toho, co pro ni dělá.

Cenit si muže znamená respektovat jeho důstojnost a být mu vděčná za to, že je, vděčná za to, co pro vás dělá. Zamyslete se nad tím, čeho si můžete cenit u svého partnera? Povahové rysy, vlastnosti, schopnosti, zájmy…

Jestliže na svém muži v tuto chvíli nedokážete najít nic, čeho byste si mohla považovat, obraťte se ke své minulé zkušenosti s ním. Vzpomeňte si, jak jste se seznámili, proč se vám zalíbil, čím poprvé upoutal vaši pozornost, vybavte si nějaké události společného života, které ve vás probudily obdiv a uznání k němu, nebo těžké okolnosti, s nimiž si dokázal zmužile poradit.

3. Obdivovat jeho mužnost.

Hluboko v duši každý muž touží spatřit v očích ženy nadšení nad svými mužskými přednostmi, zvláště nad jenom mužům vlastními schopnostmi, talentem, úspěchy, nápady, sny i mužským tělem, nad svou mužností. Potřebuje její obdiv jako chleba a sůl. Stejně jako žena potřebuje lásku, muž potřebuje obdiv.

Obdiv je pro muže velmi důležitý, nemají jak ho získat, pokud jim ho neprojevuje jejich okolí. Muž je ochoten naslouchat obdivným slovům odevšad, avšak nejcennější jsou pro ně obdiv a nadšení vyslovené ústy milované ženy.

4. Řídit se podle muže, přijmout jeho autoritu.

Důvěřovat mu a svěřit se mu, svěřit se jeho vedení. Je pro něj skutečně neobyčejně obtížná situace, kdy je žena v pozici matky, všechno ví lépe než on a ještě mu radí, co by měl dělat. Svěřte se mu, věřte, že muž je schopen správně rozhodnout. Jeho rozhodnutí, jeho vidění se bude jen těžko shodovat s tím vaším, to však ještě neznamená, že není správné.

5. Dovolit mu být vůdcem, živitelem a ochráncem.

Role lídra, ochránce a živitele je mužskou rolí, je to mužovo právo a jeho přednost. Budete-li vnitřně na sto procent přesvědčena, že živit rodinu má muž, bude ji živit. Prostě to přestanete dělat. Když takový postoj zaujmete, nejen že ponecháváte muži jeho roli, ale uspokojujete jeho potřebu být užitečný, být potřebný.

Jestliže posilujete mužovu mužnost a odvahu, začíná se muž automaticky pohybovat vpřed a růst, všechno se mu začíná dařit, začíná mít dobrý příjem, stává se úspěšným. Abyste byla schopna posilovat jeho mužnost, musíte posilovat svoji ženskost.

6. Nechat ho řídit finance.

Muž je zodpovědný za zabezpečení rodiny. Jestliže přestává vydělávat peníze a nechce nebo nemůže po dlouhou dobu najít práci, je to varovný příznak, že zodpovědnost za zajištění rodiny a vedoucí roli má žena. Zneklidňujeme se, snažíme se mu pomoci najít práci, rozhodujeme za něj a peskujeme ho, až nakonec na sebe navalíme povinnost a jdeme dělat samy. Co však by žena měla ve skutečnosti udělat? Sebrat odvahu, brát ho s láskou a věřit, že si se situací poradí, důvěřovat mu, dokud se znovu nechopí své zodpovědnosti.

7. Dovoluje si chtít a mít

Jestliže žena, kterou má muž po boku, mu není lhostejná, bude se snažit plnit její přání. Muži už jsou tak nastaveni, že si jim líbí dělat ženu šťastnou. Pokud však žena sama svá přání potlačuje, pokud si nedovolí nějaká mít, muž s tím nic nenadělá. Bude prostě zrcadlově odrážet její vlastní vztah k sobě samé. Načež se žena bude cítit dotčená, že je muž nějaký škrtílek. Muži nebývají lakomí, zato však se vyskytují ženy s velmi nízkým sebevědomím. Muži nebývají nějaké zrůdy. Zato často narážíme na ženy, které zapomněly samy na sebe.

Ve stejné míře, v níž žena spřádá plány, staví si úkoly, cíle a přání s nějakým potenciálem, naplňují tyto její záměry také muže. Jsou jakýmsi motorem mužovy úspěšnosti. Nemá-li žena žádná přání, poškozuje mužovu cestu k úspěchu a brzdí jeho pohyb vpřed.

8. Rozvíjet v sobě ženské vlastnosti. Přiklánět se k ženskému pólu.

U ženy je důležité rozpoložení, v něm je její cena a její síla. V ženském rozpoložení, v ženské náladě, je skutečnou čarodějkou. Muž vedle takové ženy se stává mužným, klidným, sebejistým, je rozhodný a rázný, co si umíní, to také vykoná a přijímá za to zodpovědnost.

Má-li však po boku ženu ustavičně jen vzpomínající na minulost, ženu, která si stále jen stěžuje a někoho kritizuje, je urážlivá a nerozhodná, k ničemu se nemá, s nikým nevyjde, nedokáže být šťastná a působí depresivně, stává se muž podrážděným a náročným. Začíná být agresivní a zároveň nejistý, odmítá každou zodpovědnost.

9. Poddat se naplněnosti, štěstí a radosti

A být ženou, kvůli které bude muž chtít pracovat a vydělávat, které bude chtít pomáhat a nedokáže ji nemilovat. Takovou se žena může stát pouze z přebytku lásky. Pak se má o co podělit. Když žena muže nabíjí, znamená to, že mu dodává energii k seberealizaci ve vnějším světě. Žena je studnou, z níž muž pije a kvalita vody je velice důležitá. Žena nešťastná a bez lásky nemůže muži poskytnout, co sama nemá. Žena je základem úspěchu muže i vztahů v rodině.

Síla ženy je obrovská. Problém však obvykle spočívá v tom, že ženy nerozumějí svým vlastním možnostem a vlivu, který na muže mají – či mohou mít.

10. Podporovat v jeho nápady a věřit, že to dokáže.

Když žena dává najevo podporu mužovým nápadům, včetně těch nejbláznivějších a když mu ukazuje svou důvěru, dává mu to nejcennější, co vůbec může muži dát.

Muži nejsou žádní bioroboti, kteří by za nás měli řešit všechny naše problémy, vydělávat peníze, kupovat byty, dělat nám děti, uskutečňovat naše sny a pořizovat domácí nákupy. Muži jsou také lidé. Stejně jako my touží muži po lásce. Chtějí být milováni, nikoli využíváni. Chtějí, aby je někdo vnímal a nepeskoval. Aby jejich vnitřní svět někomu připadal zajímavý a příjemný.

Potom se z lakomce stává štědrý člověk. Nepořádníci si po sobě začínají uklízet. Workoholici se věnují svým blízkým. Necitové dávají najevo lásku a zranitelní a infantilní dospívají. Takové proměny dokáže jenom láska. Jenom láska, která vidí víc než kvality a vlastnosti, velikost bytu a auta. Vidí jeho duši, jeho osobnost, jeho silné stránky, jeho potenciál. Vidí je a pomáhá mu vidět je taky.

=========
Co se mužům nesmí odpouštět
Jak poznat, že vás miluje?

Facebook Adaline.cz