Má být žena chytrá nebo moudrá?

Musí být žena chytrá, aby byla šťastná? Jednoduchá otázka a spousta názorů. Jeden docela hojně rozšířený názor hlásá, že chytré ženy muže nezajímají. Daleko více je přitahují okouzlující husičky. Když se kdysi ptali Sophie Lorenové, proč muži dávají přednost ženám krásným před ženami chytrými, odpověděla: „Protože většina mužů není slepá a jenom málokterý je chytrý“. Existují nicméně i muži, kteří se domnívají, že rozum je jednou z ženských předností. Kdo má tedy pravdu?

Rozumové schopnosti bývají často spojovány s postavením člověka ve společnosti, jako by platil jakýsi jednoduchý vzorec – čím jsi chytřejší, tím lepší sociální postavení máš. Být chytrý je přirozeně prestižní záležitost. Kdo však rozhodl, že rozum je u ženy jenom další překážkou na cestě ke štěstí? Že by přece jen měla pravdu slavná herečka? Nebyl to jen vtipný bonmot? Možná však, že příčina tkví v tom, že každý si pojem chytrosti vykládá po svém.

Ženský pohled na tuto otázku.

Jistěže takhle nesmýšlejí všechny ženy, přesto však to bude spíše většina.

Žena, která sama sebe pokládá za chytrou, je si jista, že k tomu stačí:

  • Vládnout odbornými znalostmi. Čím více diplomů, certifikátů, atestátů, potvrzení atd. žena má, tím je chytřejší.
  • Mít vedoucí funkci u prestižní firmy.
  • Být materiálně nezávislá.
  • Umění dělat dobrý dojem a dobře se prezentovat.
  • Být sečtělá a erudovaná.


Takže sečteno a podtrženo, k čemu se dostaneme? Chytrá žena je podle tohoto názoru ta, která dokončila školu s červeným diplomem a zaujímá lukrativní, vysoce postavené místo u prestižní firmy. Bohužel však ani vlastnictví diplomů několika vysokých škol a titulů, ani obhajoba doktorské práce jí nepomohou navázat partnerský vztah.

Žena si nedokáže založit své vlastní osobní štěstí, přičemž ze všeho obviňuje muže: „Pořádní chlapi už neexistují.“ „Já jsem taková chytrá a vzdělaná a oni jsou všichni tupci, kteří nejsou schopní mě náležitě ocenit“. Přidejte k tomu módní feministické koření a máte hotovo.

Problém však nespočívá v mužích, ale v ženině chování. Zaujímá vedoucí pozici, je zvyklá ve všem dominovat a ustavičně se pokouší dokazovat vlastní převahu. Takové chování je nepopulární už na pískovišti, natož v dospělém životě. Muži se vedle takové ženy necítí zrovna v pohodě a přirozeně se jí vyhýbají. A co je vůbec nejdůležitější, nevidí v ní ženu – něžnou a bezbrannou, ale prototyp byznys lady nebo prostě šéfa. O nějaké romantice nemůže být ani řeči.

Své provdané přítelkyně nebo ty, které žijí s partnerem, pokládá tato chytrá žena za hodně hloupější, ne-li rovnou za husy a diví se jen jednomu – jak se jim podařilo najít muže. A z toho pak vyplývá závěr, že muži dávají přednost okouzlujícím husičkám. Přitom vtip je pouze a jen v tom, že muži pojmu „chytrá žena“ přikládají docela jiný smysl.

Co tedy rozumí pojmem „chytrá žena“ muži?

Chytrá žena je žena moudrá. Moudrost se ovšem neměří počtem získaných diplomů ani vědeckých hodností. Moudrostí se rozumí následující:

  • Schopnost nejenom naslouchat, ale skutečně slyšet.
  • Umět zažehnat konflikt a nevyvolávat spory a hádky.
  • Umět zdůrazňovat mužovy přednosti.
  • Vždycky svému muži říkat, že on je ten nejchytřejší, nejhezčí a ve všem nejlepší.

Jestliže je muž vedle ženy spokojený, v pohodě a cítí se po jejím boku jistě, bude právě tuhle ženu pokládat za chytrou, i když třeba nebude mít vysokou školu. Muž totiž chce být uznáván a chválen.

Muži jen velmi těžko snášejí, když je někdo v něčem předčí, tím spíše, je-li to žena. Okamžitě v nich začíná kvasit komplex méněcennosti. Proto váš diplom nebo vědecká hodnost na něj budou působit spíš jako červený hadr na býka – pokud ovšem sám není v postavení uznávaného a vzdělaného odborníka. Chcete-li tedy navázat vztah, nezačínejte tím, že z kabelky vytáhnete diplom. Předveďte se jako člověk, ukažte svoji ženskost.

Muž potřebuje vědět, že je milován a akceptován takový, jaký je a že se ho nikdo nebude pokoušet předělávat a přizpůsobovat. Pokud s tímhle nepočítáte, najde si jinou, která jím bude nadšena čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu.

Když muž vidí v ženě ženu, přítelkyni a milenku, matku svých dětí, udělá všechno, jen aby s ním zůstala. Budovat rodinu a rodinný život s generálem v sukních bude opravdu málokdo.

Čí názor uznáte za správný, je jenom na vás. Jsou-li pro vás důležité pevné rodinné vztahy, berte ohled i na mužský pohled na věc a snažte se trochu mu přizpůsobit svoje chování. To neznamená, že zapřete diplom a z pozice šéfky půjdete uklízet do základní školy. Znamená to, že nezapomenete být ženou.

=========
5 sebezničujících myšlenek a jak proti nim bojovat
Potřebuji být chvíli sama. Jak si i ve vztahu najít čas jenom pro sebe.

Facebook Adaline.cz