Materiální věci nejsou v životě zas tak důležité. Daleko důležitější jsou lidé, kteří jsou kolem nás.

To nejcennější v životě není TO, co máme, ale TEN, koho máme.

V životě přicházejí chvíle, kdy si člověk uvědomí, že materiální věci nejsou zase tak důležité. To nejdůležitější jsou lidé kolem něho.

Lidé, kteří jsou pro nás doopravdy důležití, to je náš skutečný poklad. Protože to nejdůležitější v lidském životě nespočívá v nějakých materiálních požitcích, ale v emocionální jistotě, v ziscích v citové oblasti.

Někdy na to zapomínáme, někdy tomu nepřikládáme nějaký zásadní význam. A jindy nám přijde, že je to poněkud ohrané téma. Jenomže ať chceme nebo ne, ať to uznáváme nebo odmítáme, nakonec se vždycky ukáže, že všechno je pro člověka daleko snazší, má-li nablízku pomocnou ruku. Někoho, o koho se může opřít.

Není důležité, zda to říkáme o sobě nebo o jiných lidech – vždycky platí, že to nejdůležitější a nejvýznamnější je mít srdce naplněné láskou a přátelstvím. Časem si člověk začíná více cenit lásky. Silněji si uvědomuje, jak důležité je mít blízko někoho, v jehož náruči se může vyplakat a jehož objetí ho dokáže utěšit a zahřát.

Milovat a vážit si těch, kdo jsou kolem nás, to je také základ osobního růstu.

Lidské emocionální bohatství se skládá z přátelských a milostných vztahů, ze vztahů zdravých a vzájemných. Kromě jiného ho pak tvoří takové vztahy, které člověk naváže a rozvíjí v průběhu celého svého života.

V různých etapách životní pouti mají přátelé a rodina pro člověka různý význam. Jde vlastně o jeho osobní vývoj, na jehož pozadí dochází k osobnímu růstu.

Nakonec si však uvědomuje, že nic není důležitější než právě tyto vztahy. Časem člověk poznává, že peníze, postavení a dokonalá postava nejsou v jeho životě to nejcennější.

Lidské priority nezůstávají neměnné.

Vztah k různým věcem určuje u člověka jeho priority. S léty se tento vztah samozřejmě proměňuje. Když se potom ohlíží nazpět, často si člověk sám pomyslí: „Jak moc jsem se změnil!“

Jsme lidé a lidem je dáno učit se (a také odnaučovat se a znovu se učit). K takovémuto učení dochází ve všech životních oblastech a v podstatě v průběhu celého života.

Postupně si uvědomujeme, že mnohé v životě je pomíjivé. A v důsledku toho si začínáme více cenit svých emocionálních pout s jinými lidmi. Chápeme, jak důležité je mít po boku lidi, s nimiž se můžeme zasmát nebo si poplakat, podělit se o své prožitky nebo jen tiše posedět.

Právě takové svazky s lidmi potřebujeme. Protože dříve nebo později si uvědomíme, že existuje něco, co se nedá koupit za žádné peníze. Skutečně bohatí jsou jenom ti, kdo jsou jakýmisi neviditelnými nitkami spojeni s jinými lidmi.

„Existují kouzelní lidé. Určitě už jsi na ně někde narazila, buď si tím jista. Potkat je můžš v nejrůznějších koutech světa. Na pohled se nijak neodlišují od jiných. Dokonce se chovají zhruba stejně jako všichni ostatní. Proto je tak těžké je rozpoznat. Ale když takového člověka poznáš, není už cesty zpět. Nedokážeš na něj zapomenout.

Prozradím ti tajemství – jejich kouzlo je tak silné, že když se jednou ocitneš v jeho dosahu, je to navždy.“ (Neznámý autor)

To nejcennější v lidském životě jsou právě tito „kouzelní“ lidé kolem nás.

„Kouzelní lidé“ jsou ti, vedle kterých se cítíme šťastní. Umožňují nám létat, vznášet se a zářit… Zachraňují nás před tíživými a trýznivými myšlenkami a zážitky.

Dokážeme s nimi kupříkladu sdílet svůj domov, všechny své záležitosti, myšlenky a city. Vybudujeme si s nimi pevný a zdravý vztah, který nás stále něčím obohacuje.

Jejich upřímné názory nám pomáhají snést a přežít zklamání. A víc než to, tihle lidé nám pomáhají poradit si se životními problémy a těžkostmi. Tyto vztahy nám vnášejí do života orozumění a rozvíjejí naši emocionální a sociální inteligenci.

Právě díky takovým kontaktům nás takto získaná emocionální zkušenost učí naslouchat jiným a porozumět tomu, co cítí a prožívají. Učí nás správně navazovat a rozvíjet vztahy, brát ohled na zájmy jiných a efektivně s nimi spolupracovat.

Proto je tak důležité umět si najít čas k důvěrným kontaktům se svými blízkými. Na jedné straně v nás tyto emocionální svazky udržují zájem o život, na druhé nás povzbuzují ke snaze být lepší a rozfoukávat mraky, které se čas od času ve vztahu s jinými lidmi mohou objevit.

Je nesporné, že to nejcennější v životě je možnost být nablízku upřímným lidem. Navazovat a udržovat s nimi vztahy prosté každého egoismu, přetvářky a jiných negativních jevů.

Vždyť každý z nás si konec konců uvědomuje, že místo, kde žijeme, se stává domovem pouze díky lidem, které kolem sebe máme.

Proto je tak důležité milovat a souznít s lidmi tvořícími součást našeho života. Je to naše emocionální bohatství. Díky němu můžeme žít v míru se sebou samými, stejně jako s jinými lidmi.

A/n/a

=========
Co se vám zdá, se vám nezdá. Tak to prostě je.
Ženy, které jsou po dlouhou dobu samy, jsou konec konců nejšťastnější

Facebook Adaline.cz