Muž, kterého byste si neměla brát za manžela

Svého druhu kuriozitou je knížečka, vydaná v roce 1930 v Ženevě. Jako autor je uveden profesor Gerling. V knížce rozvádí názory na typ muže vhodného jako manžela. Jaké kvality by měl a naopak neměl mít muž, kterého si žena rozhodne vzít za manžela? Seznamte se s radami starými téměř devadesát let. Je zvláštní, že zatímco některé nás mohou pobavit, jiné jsou spíše aktuální ještě dnes. A k řadě z nich by dnešní ženy nepochybně dodaly pár štiplavých komentářů.

Tak tedy – neměla byste vstupovat do manželství s mužem:

 1. Který je přesvědčen, že všechno, co udělá, je prostě skvělé.
 2. Který nedokáže projít kolem zrcadla, aniž by se pokochal pohledem na sebe sama.
 3. Který partnerky mění každý týden, nebo ještě častěji.
 4. Který jeví náklonnost ke kartám a alkoholu.
 5. Který si kouše nehty nebo chodí se špinavými nehty. Rozhodně není vhodné brát si muže nečistotného.
 6. Neberte si muže těžce nemocného, protože rodinný krb, který si mají mladí manželé vystavět, nemá být nějakým sanatoriem, ale hnízdem, z něhož se má narodit nové a zdravé pokolení.
 7. Brát si nemáte ani muže, který je všeobecně znám jako člověk neschopný a hloupý.
 8. Který je mravně bezcenný – například lháře.
 9. Jehož cílem není vydělávat na důstojný a slušný život své ženy a později i potomstva.
 10. Který je lakomý a nehodlá své ženě dávat dárky, chodit s ní do divadla, vozit ji na dovolenou a vůbec kamkoli si bude přát.
 11. Který odmítá vzít na vědomí, že žena má být radostná a šťastná, protože její naladění a zdraví je základem blahobytu, štěstí a zdraví rodinného života.
 12. Do manželství nelze vstupovat s mužem nevyrovnané povahy.
 13. Který nedokáže ani pět minut posedět v klidu na jednom místě.
 14. Který má hlas připomínající psí štěkot nebo zvuky rozbíjejícího se skla, neboť takový hlas je dokladem svárlivé povahy, netrpělivosti a nesnášenlivosti. Takový muž nebude v žádném případě hodným člověkem.
 15. Opravdu velice opatrná byste měla být v případě muže, který je jediným synem své rodiny. Takoví muži jsou často středem světa svých matek a nikdo a nic není v očích takové matky pro jejího syna dost dobré. Syn naopak často trpí až infantilní závislostí na své matce a v podobném manželství prostě nemáte šanci.
 16. Který je starší než vy o více než dvanáct let nebo naopak vy jste starší než on o více než dvanáct let.
 17. Není vhodné uzavírat sňatek s proslulými, vynikajícími muži — výtvarníky, herci, vědci, hudebníky nebo lékaři. Ve své většině to bývají lidé nervní, zcela zahloubaní do své práce.
 18. Uvažovat nesmíte ani o manželství s muži typu Dona Juana. „Liška mění srst, ne však svoje přirozené mravy“, říká přísloví. S podobným mužem nemá smyslu snít o vytvoření zdravé a šťastné rodiny.
 19. Nebezpečím pro sňatek jsou i muži, kteří se neštítí využívat služeb prostitutek. Jejich duše není zdravá a často zdravým nezůstane ani tělo. Do manželství může vstupovat s jistotou, že je zdráv, avšak může v něm už klíčit nákaza nemoci, kterou pak otráví vás i celou rodinu.

A/N/A

=========
Pokud chce muž odejít, nedržte ho a nepřemlouvejte
I kdybych s tebou prožila tisíc životů, stejně bych si vybrala tebe.

Facebook Adaline.cz